ENERGY WOOD® | KURINĀMAIS

Ņemot vērā klimata izmaiņas un vides aizsardzības prasības, ekoloģisks kurināmais mūsdienās ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Natürlicher Bio Brennstoff Pellets

ENERGY WOOD®, KURINĀMAIS

DABĪGS KURINĀMAIS

Kurināmais no atjaunināmiem avotiem. Mūsu kurināmais tiek ražots no skaidām, kas tiek iegūtas koka apstrādes laikā. Atšķirībā no fosilā kurināmā, granulas un RUF skujkoku briketes ir dabiski koka materiāli bez piedevām. Šie materiāli tiek ražoti saskaņā ar mūsu augstvērtīgajiem premium rettenmeier ENERGY WOOD® standartiem kurināmā un DIY (“dari pats”) tirgum, izmantojot kokapstrādes blakusproduktus. Efektīva sadegšana ar mazu atlieku apjomu – šis kurināmais ir jūsu alternatīva akmeņoglēm, brūnoglēm, gāzei un šķidrajam kurināmajam, vienlaicīgi nodrošinot CO2 neitrālu sadegšanu, jo izdalītais oglekļa dioksīda apjoms ir vienlīdzīgs ar to, ko koks spēj savā augšanas laikā absorbēt. Radiet sev dzīvojamo atmosfēru ar siltumu no ilgtspējīgiem un atjaunojamiem avotiem, rettenmeier ENERGY WOOD®.

BRIKETES

Mūsu rettenmeier® skujkoku briketes tiek ražotas no ražošanas laikā iegūtajām koka skaidu un zāģskaidu atliekām. Tās tiek sablīvētas zem augsta spiediena, kā dabiska saistviela funkcionē pašas koksnes celulozē esošais lignīns. Līdz ar to nav nepieciešams izmantot ķīmiskas saistvielas. Koksnes briketes nodrošina omulīgu siltumu un vienlaicīgi ir ekoloģiska degviela, kas iegūta no atjaunojamiem avotiem. Līdz ar to jūs sniegsiet ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā, jo biomasa deg CO2 neitrālā veidā, vienlaicīgi radot nelielu daudzumu pelnu (apm. 0,5 %). Mūsu rettenmeier® brikešu papildu priekšrocība ir ilgais degšanas ilgums ar siltumspēju apm. 19 MJ/kg (apm. 5,3 kWh/kg).

 

Mūsu koka briketes tiek katru gadu testētas saskaņā ar DIN CERTCO prasībām. DIN CERTCO sertifikāts garantē normatīvu prasību ievērošanu attiecībā uz biogēno cieto kurināmo Eiropas teritorijā.  Visi laboratorijas testi tiek veikti saskaņā ar normatīvos noteiktajām pārbaudes metodēm, un testēšanu veic neatkarīga iestāde.

Mūsu aktuālos DINplus sertifikātus atradīsiet šeit:

GRANULAS

Mūsu rettenmeier® granulas tiek ražotas no kokapstrādes blakusproduktiem, skaidām, zāģskaidām un tehnoloģiskajām skaidām. Tādēļ ķīmiskā apstrāde nav nepieciešama. Kā dabiska saistviela funkcionē koksnes celulozē esošais lignīns, kas tiek izdalīts ražošanas laikā. Tas nozīmē, ka kurināmais ir iegūts tikai no atjaunojamiem avotiem, nodrošinot CO2 neitrālu sadegšanu. Pāreja uz koka granulām saudzē ne tikai vidi, bet arī jūsu maku. Pārslēdzoties no fosilā kurināmā uz biogēno kurināmo, jāievēro valsts noteiktās prasības.

Mūsu rettenmeier® granulas pašlaik tiek ražotas mūsu ražotnē Ramstein-Miesenbach un mūsu Slovākijas rūpnīcā.

Tie tiek pārbaudīti katru gadu saskaņā ar Kontroles savienības prasībām.

ENplus sertifikāts garantē augstu degvielas kvalitāti līdz pat uzglabāšanas telpai un uzrauga visu piegādes ķēdi no ražošanas līdz piegādei klientam.

Visas laboratorijas pārbaudes veic neatkarīgs testēšanas centrs, pamatojoties uz standartizētām testēšanas metodēm.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs šobrīd nevaram piegādāt galapatērētājiem granulas maisos, beramās granulas un mūsu briketes.

Mēs pārdodam savu degvielu tikai stratēģiskajiem partneriem (B2B / Business to Business). Mēs neesam gatavi piegādāt / savākt no gala klientiem.