MASĪVA LĪMĒTA KOKSNE UN LAMINĒTS KOKMATERIĀLS BSH

Nesošie elementi koka būvkonstrukcijām, saglabā formu un izmērus.

MASĪVA LĪMĒTA KOKSNE UN LAMINĒTI KOKMATERIĀLI

ESTĒTISKI, EKOLOĢISKI, VESELĪGI

Komponenti no masīvās līmētās koksnes (BSH) ir augstvērtīgi, statiski nesošie koka būvelementi. Šī koksne, pateicoties izejmateriāla cietības šķirošanai un slāņotās struktūras rezultātā iegūtajam vienmērīgumam, ir līdzsvarota un ar augstāku nestspēju, salīdzinot ar parasto būvniecības koksni. Masīvā līmētā koksne un laminētais kokmateriāls tiek ražots saskaņā ar DIN EN 14080 un DIN 20000-3 + DIN EN 15497 un DIN 20000-7.

 • Koksnes mitrums 15 %
 • Griezums kodolkoksnē, ēvelēts, ar tēstām malām

BSH NSI

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai neredzamās vietās (NSi), egle GL24 / C24
 • Slāņi ir ķīļtapu savienoti saskaņā ar DIN EN 15497, un plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080
 • griezums kodolkoksnē
 • žāvēts līdz 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes

 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:

 • nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • veikta kvalitātes kontrole

MASĪVĀ LĪMĒTĀ KOKSNE NSi, ēvelēta 4 pusēs un ar tēstām malām, egle/baltegle

pieejamie garumi saskaņā ar datu lapu vai pēc pieprasījuma
  80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm
60 mm X X X X X X X X X
80 mm   X X X X X X X X

BSH NSI

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai neredzamās vietās (NSi), egle GL24 / C24
 • Slāņi ir ķīļtapu savienoti saskaņā ar DIN EN 15497, un plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080
 • griezums kodolkoksnē
 • žāvēts līdz 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes

 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:

 • nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • veikta kvalitātes kontrole

BSH NSi, četrpusīgi ēvelēts un slīpēts, egle/kujsa

  40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm
80 mm                          
120 mm   X X X X                
160 mm   X X X X X X            
200 mm   X X X X X X X X X X X X
240 mm   X X X X X X X X X X X X
280 mm       X X X X X X X X X X
320 mm         X X X X X X X X X
360 mm             X X X X X X X
400 mm             X X X X X X X

QLH®-DUO-PLUS® NSI

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai neredzamās vietās (NSi), egle C24
 • Slāņi ir ķīļtapu savienoti saskaņā ar DIN EN 15497, un ik pa 2 gabaliem plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080
 • griezums kodolkoksnē
 • žāvēts līdz maks. apm. 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes

 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:

 • nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • veikta kvalitātes kontrole

QLH®-Duo-plus® NSi, ēvelēta 4 pusēs un ar tēstām malām, egle/baltegle

pieejamie garumi saskaņā ar datu lapu vai pēc pieprasījuma
  100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm
100 mm X X X X X X X X X  
120 mm   X X X X X X X X X
140 mm     X X X X X X X  
160 mm       X X X X X X X

QLH®-TRIO-PLUS® NSI

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai neredzamās vietās (NSi), egle C24
 • Slāņi ir ķīļtapu savienoti saskaņā ar DIN EN 15497, un ik pa 3 gabaliem plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080
 • griezums kodolkoksnē
 • žāvēts līdz maks. apm. 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes

 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:

 • nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • veikta kvalitātes kontrole

QLH®-Trio-plus® NSi, ēvelēta 4 pusēs un ar tēstām malām, egle/baltegle

pieejamie garumi saskaņā ar datu lapu vai pēc pieprasījuma
* dalītie zāģmateriāli
  180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm
180 mm X * X * X * X * X *
200 mm   X *   X *  
240 mm       X *  

QLH®-DUO-PLUS® SI

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai redzamās vietās (Si), egle C24
 • Slāņi ir ķīļtapu savienoti saskaņā ar DIN EN 15497, un ik pa 2 gabaliem plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080
 • Sazāģēts, vismaz atdalīta kodolkoksne
 • žāvēts līdz maks. apm. 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes
 • atsevišķi iesaiņoti plēvē

 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:

 • nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • veikta kvalitātes kontrole

QLH®-Duo-plus® Si, ēvelēta 4 pusēs un ar tēstām malām, egle/baltegle

pieejamie garumi saskaņā ar datu lapu vai pēc pieprasījuma
* dalītie zāģmateriāli
  100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm
100 mm X X X X X X X X X *
120 mm   X X X X X X X X *
140 mm     X X X X X X X *
160 mm       X X X X X X

QLH®-TRIO-PLUS® SI

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai redzamās vietās (Si), egle C24
 • slāņi ķīļtapu savienoti 
 • saskaņā ar DIN EN 15497 un 
 • ik pa 3 gabaliem plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080
 • griezums vismaz 
 • griezums kodolkoksnē
 • žāvēts līdz maks. 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes
 • atsevišķi iesaiņoti plēvē

 

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS:

 • absolūti nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • veikta kvalitātes kontrole

QLH®-Trio-plus® Si, ēvelēta 4 pusēs un ar tēstām malām, egle/baltegle

pieejamie garumi saskaņā ar datu lapu vai pēc pieprasījuma
* dalītie zāģmateriāli
  180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm
180 mm X * X * X * X * X *
200 mm   X *   X *  
240 mm       X *  

QLH®-DUO-PLUS® DOUGLASIE SELECT

PRODUKTA APRAKSTS:

 • CE kvalitātes laminēta koksne lietošanai redzamās vietās SELECT, duglāzija C24
 • Slāņi ir ķīļtapu savienoti saskaņā ar DIN EN 15497, un ik pa 2 gabaliem plakani salīmēti saskaņā ar DIN EN 14080 
 • griezums kodolkoksnē
 • žāvēts līdz maks. 15 % koksnes mitrumam
 • ēvelēts
 • notēstas šķautnes
 • augsta izturība
 • augsta cietība
 • nedeformējas
 • saglabā formu un izmērus
 • aprēķināma uzvedība
 • augsta dabiskā izturība pret sēnītēm un kukaiņiem
 • veikta kvalitātes kontrole

QLH®-Duo-plus® duglāzijas SELECT

pieejamie garumi saskaņā ar datu lapu vai pēc pieprasījuma
  120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 240 mm
120 mm X   X X X X
140 mm   X     X X
160 mm     X   X X
SPECIFIKĀCIJU KATALOGS

Specifikācijas

rettenmeier® ir jūsu profesionālais kvalitatīvu produktu piegādes partneris specializēto produktu, koka būvniecības un jumta segumu jomās. Priekšrocības mūsu komerciālajiem partneriem – izsmeļošas konsultācijas un informācija par visiem juridiskajiem un ar produktiem saistītajiem jautājumiem, optimālu risinājumu ģenerēšana, mūsu pēcpārdošanas dienesta nodrošināta profesionāla klientu apkalpošana pēc pārdošanas.

Briešanas un rukuma pielaides

Izmēru izmaiņas / diferenciālā briešana un rukums, izmainoties koksnes mitrumam par 1 % 0,24 %
Briešanas un rukuma anizotropija, attiecība tangenciāli-radiāli 2

Īpašības un raksturlielumi

Tilpumsvars ρ (pie apm. 15 % koksnes mitruma) vidēji 450–480 kg/m³  
Ūdens tvaika difūzijas pretestības rādītājs µ (DIN 4108) 40
Siltuma vadītspēja λR (DIN 4108) 0,13 W / (m*K)
Izmēru un formas stabilitāte Laba
Būvmateriālu klase (DIN EN 13501-1) D-s2, d0
Būvmateriālu klase (DIN 4102) B2 (normāli uzliesmojoši)
Sadegšanas ātrums vidēji 0,65–0,70 mm/min.

Apzīmējums KVH®-1Plus® un QLH®-Duo/Trio-Plus®

PRODUKTS PRODUKTA NOSACĪJUMI APZĪMĒJUMS
Nav ķīļtapu savienots KVH®-1plus® DIN EN 14081-1 ar DIN 20000-5 CE zīme
Ķīļtapu savienots KVH®-1plus® DIN EN 15497 ar DIN 20000-7 CE zīme
QLH®-Duo/Trio-plus® DIN EN 14080 ar DIN 20000-3 + DIN EN 15497 ar DIN 20000-7 CE zīme

Koksnes un koka produktu lietošanas nosacijumī

Koka elementu kalpošanas mūžs ārpus telpām var tikt būtiski pagarināts, izmantojot konstruktīvos koksnes aizsardzības līdzekļus. Pretējā gadījumā kalpošanas mūžu var būtiski ietekmēt lokālie apstākļi (augsts apkārtējās vides mitrums, pastāvīgs vai daļējs kontakts ar ūdeni, ventilācijas trūkums utt.). Savukārt pozitīvi apstākļi uz vietas, piem., nav saskarsmes ar zemi, pārsegumu u.c., var būtiski paildzināt kalpošanas mūžu.

Lietošanas nosacījumi saskaņā ar DIN EN 335-1

GK HF/EKSPOZĪCIJA VISPĀRĪGI LIETOŠANAS NOSACĪJUMI KUKAIŅI SĒNĪTES MĪKSTĀ TRUPE KOKSNES KAITĒKĻI JŪRĀ SKALOŠANAS PROCEDŪRA NEPIECIEŠAMĀ IZTURĪBAS KLASE
  Sauss (pastāvīgi < apm. 20 %) Vidējais relatīvais gaisa mitrums līdz apm. 85 % Koksne vai koka produkts zem jumta, nav pakļauts klimata apstākļiem un mitrumam. Kukaiņu apdraudējumu saskaņā ar 5.2.1. var izslēgt. 1–5
1 Sauss (pastāvīgi < apm. 20 %) Vidējais relatīvais gaisa mitrums līdz apm. 85 % Koksne vai koksnes produkti zem jumta, nav pakļauti klimata apstākļiem un mitrumam. 1–4
2 Neregulāri mitrs > apm. 20 % vid. rel. gaisa mitrums > apm. 85 % vai īslaicīgs mitrums, ko izraisa kondensācija Koksne vai koksnes produkts zem jumta, nav pakļauts klimata apstākļiem, augsts apkārtējās vides mitrums var izraisīt īslaicīgu mitrumu. 1–3
3.1 Reizēm mitrs > apm. 20 % Koksne vai koksnes produkts nav zem jumta, pakļauts klimata apstākļiem, tomēr bez pastāvīgas saskarsmes ar zemi vai ūdeni. Nav sagaidāma koksnes ūdens satura palielināšanās, arī lokāli. 1–3
3.2 Bieži mitrs > apm. 20 % Koksne vai koksnes produkts nav zem jumta, pakļauts klimata apstākļiem, tomēr bez pastāvīgas saskarsmes ar zemi vai ūdeni, sagaidāma koksnes ūdens satura palielināšanās, arī lokāli. 1; 2

Konstruktīvie koksnes aizsardzības

Papildus koksnes izvēlei un dabiskajai koksnes izturībai, liela ietekme uz tās kalpošanas mūžu ir arī konstruktīvajiem būvniecības pasākumiem. 

Ja koksne ilgāku laiku tiek pakļauta paaugstinātam mitrumam, iespējami sēnīšu izraisīti bojājumi. To var novērst pareiza plānošana un būvniecības laikā veiktie konstruktīvie koksnes aizsardzības pasākumi. 

Stāvošajiem un nesošajiem koka būvelementiem ir principāli jāizvairās no tiešas saskarsmes ar zemi ārpus telpām. Aizsardzībai no ūdens šļakatām ieteicams nodrošināt minimālo attālumu (paaugstinājumu) apm. 15 cm. 

Horizontālām koka konstrukcijām ir svarīgi arī izvairīties no tieša kontakta ar zemi un vienmēr jābūt pietiekamam attālumam līdz zemei. Lai ūdens nevarētu palikt, horizontālajām virsmām jābūt ar slīpumu.

PASĀKUMI KOKA KONSTRUKCIJU ILGTSPĒJĪBAS UN DZĪVES PAGARINĀŠANAI: 

 • Koka detaļas jākonstruē tā, lai varētu notecēt ūdens
 • Novērsieties no ūdens piesūkšanās
 • Nodrošiniet pietiekamu aizmugurējo ventilāciju
 • Izvairieties no saskares ar zemi
 • Izmantojiet nerūsējošā tērauda skrūves
 • Koka detaļas regulāri jātīra un jākopj
 • manuāla aizsardzība, piemēram, iespējama iegremdēšana, krāsošana, izsmidzināšana

Kontakts

sortimentimg

Uwe Lutz
Specializētās tirdzniecības pārdošanas vadība | Zunftholz®

+49 9853 338-206 lutz.uwe@rettenmeier.com