MĒS ESAM ...

Vadošs, inovatīvs, uz tirgu orientēts kokapstrādes uzņēmums.

MŪSU UZŅĒMUMS

VISA PAMATĀ IR IZEJMATERIĀLS

Mūsu uzņēmumam, kuru 1948. gadā dibināja Jozefs Retenmeiers vecākais, un kurš kopš 2015. gada pieder Cordes grupai no Brēmerhāfenes, ir iespaidīga pagātne. Ciematā ar nosaukumu Vērta (Wört), apmēram 7 km attālumā no pašreizējās uzņēmuma centrālās ražotnes Vilburgštetenē, mazā kokzāģētavā iesākās viens no lielākajiem Eiropas kokapstrādes uzņēmumiem, kurš pašreiz 6 ražotnēs Eiropā nodarbina 1600 darbiniekus.

Uzņēmuma 70 gadu vēstures laikā daudz kas ir mainījies, tomēr nav mainījušās mūsu pamatvērtības. Viens no mūsu principiem ir tāds, ka lēmumu pieņemšanā vienmēr jāatceras par izejmateriālu. Tādēļ ilgtspējīga izejmateriāla ģeogrāfiskā, kvantitatīvā un kvalitatīvā, sezonālā, īstermiņa un ilgtermiņa pieejamība ir ne tikai jāņem vērā, pieņemot jebkuru lēmumu, bet tai ir jābūt katra lēmuma pamatā.

Visu uzņēmuma procesu pielāgošana pareizā izejmateriāla pieejamībai pareizajā laikā pareizajam produktam – tas ir mūsu panākumu stūrakmens un mūsu darbības galvenais princips. 

Mūsu 6 ražotnes 5 atšķirīgos ģeogrāfiskos reģionos nav nejaušība. To pamato ideja nodrošināt piekļuvi dažādas kvalitātes, kvantitātes un šķirnes koksnei, lai spētu apmierināt mūsu klientu prasības attiecībā uz jebkuru produktu. Mēs vienmēr cenšamies paši nodrošināt vērtības radīšanas ķēdi, no apaļkoksnes iepirkšanas līdz pabeigtajam gala produktam, lai spētu saviem klientiem visu piegādāt paši – viss no rettenmeier®.