DOSKY A REZIVO

Pre toto odvetvie je určená naša ponuka podkladových panelov pre betonársky priemysel a reziva pre baliaci a spracovateľský priemysel.

Holzlager

DOSKY A REZIVO

SUROVINA PRE MAXIMÁLNY VÝSLEDOK

Drevo je jednou z najstarších stavebných surovín a materiálov. Obrábaním a spracovávaním sa z neho dá vyrobiť množstvo stavebných výrobkov. Z globálneho hľadiska je pritom rezivo najčastejšie používaným stavebným produktom. Avšak nie je rezivo ako rezivo. Na optimálnu konštrukciu a zhotovenie výrobkov z dreva majú rozhodujúci vplyv vlastnosti materiálu ako hustota, pevnosť, priepustnosť, priebeh vlákien atď.. Z druhov dreva ako smrek (Nemecko, Pobaltie a Slovensko), borovica (Nemecko a Pobaltie), douglaska (Nemecko) a smrekovec (Nemecko) vyrábame široký sortiment reziva s dĺžkou 3 až 6 m.

Holzlager

REZIVO

  • Druhy dreva
  • Štandardné rozmery
  • Kvalita
 
Holzlager

DOSKY A DREVENÉ HRANOLY PRE BALIACI PRIEMYSEL

  • Druhy dreva
  • Štandardné rozmery
  • Kvalitatívne triedy
 

Kontakt

sortimentimg
Klaus Vetter

Klaus Vetter
Oddelenie odbytu bočného reziva | Industrial Wood®

+49 9853 338-226 vetter.klaus@rettenmeier.com