MAXIMÁLNY VÝNOS

... prostredníctvom transparentného výpočtu založeného na nákladoch.

MAXIMÁLNY VÝNOS MAJITEĽOV LESOV

S RETTENMEIER FOREST SERVICES®

Ďalšia existencia miestnych lesov je pre nás veľmi dôležitá, takže les nie je len našim hlavným dodávateľom surovín, ale samozrejme aj ochrannou a rekreačnou oblasťou pre rastliny a živé bytosti. O to dôležitejšie je udržateľné obhospodarovanie lesov a udržiavanie zdravia a vitality lesného ekosystému. 

 

 

DREVÝ ZÁSOB

Zhodnocujeme všetky druhy dreva na analýzu odvetvia lesného hospodárstva.

 

HIT PLÁNOVANIE

Každé použitie v lese musí byť vopred naplánované a pripravené a plánovanie výrubu je základom našej ponuky. 

NABÍDKA

Vytvoríme vám ponuku šitú na mieru vašim potrebám, ktorú je samozrejme možné kedykoľvek individuálne prispôsobiť. 

To, čo nás odlišuje od ostatných sebapropagátorov, je naša motivácia k nákupu palice. Nepracujeme s tým, aby sme obchodovali s vašim protokolom a vytvárali z neho zisk, ale aby sme ho spracovali v našich továrňach. Preto pracujeme s transparentnými nákladmi na spracovanie a tieto zohľadňujeme iba pri výpočte. Takto vám, vlastníkovi lesa, garantujeme maximálny výnos.

DREVNÁ ZBERAČKA / VRÁCENIE / ROZVOJ

Naše najmodernejšie lesné stroje a skúsení zamestnanci zvládajú všetky druhy terénu a zaručujú spôsob práce šetrný k drevu a existujúcim zásobám. Biohydraulické oleje a nízkotlakové široké pneumatiky chránia spodnú vodu a pôdu. Zhodnocujeme všetky druhy dreva na analýzu odvetvia lesného hospodárstva.

 

MERANIE / MERANIE

Drevná guľatina sa meria pomocou kalibrovaného meracieho systému alebo, ak je to potrebné, pomocou zoznamov meraní v lese.

 

ZÁLOHA

Vďaka nášmu modernému vozidlovému parku môžeme pracovať spoľahlivo a plošne. Všetky vozidlá majú súčasnú normu Euro a mali by jazdiť na palivo, ktoré bude v budúcnosti čo najviac klimaticky neutrálne. S vlastnými železničnými spojmi na jednotlivých miestach je železnica tiež ekologickým dopravným prostriedkom pre našu guľatinu.

 

FAKTURÁCIA / ÚVER

Podľa vášho želania prebehne fakturácia okamžite, alebo dostanete dobropis. 

 

REFORESTÁCIA

Na požiadanie sa môžeme postarať aj o odstránenie koreňov a zalesnenie vašich oblastí.

rettenmeier FOREST SERVICES® je váš poskytovateľ komplexných služieb v lese - to znamená, že preberáme ťažbu, marketing, prepravu a fakturáciu vášho dreva bez ohľadu na to, či je to pre štátne alebo obecné lesy, pre lesné združenia alebo malých vlastníkov lesov.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a kontaktom v priemyselnom spracovaní dreva vám môžeme ponúknuť spoľahlivé a hladké prijatie dreva.


PRIO 1: UDRŽATEĽNOSŤ

Veľký dôraz kladieme na efektívnu a šetrnú ťažbu dreva, ako aj na optimálne a čo najzelenšie logistické riešenia. 

ROZHODUJETE SA SÁM

Všetky naše služby sú vám k dispozícii v praktickom modulárnom systéme - to znamená, že naše služby je možné využívať aj samostatne.

VŠETKO Z JEDINÉHO ZDROJA 

Všetky naše služby mapujú predovšetkým naši skúsení kupujúci. Podporu poskytujú predchádzajúce špecializované oddelenia skupiny rettenmeier® (logistická logistika, marketing zvyškového dreva, nákup pohonných hmôt). 

Kontakt

sortimentimg

Jochen Egner
Vedúci rettenmeieru FOREST SERVICES®

+49 9853 338-220 egner.jochen@rettenmeier.com