MASÍVNE KONŠTRUKČNÉ DREVO KVH®

KVH® – štandard v modernej výstavbe drevených konštrukcií. Technicky sušené na vlhkosť cca 15 %, normované, s kontrolou kvality.

MASÍVNE KONŠTRUKČNÉ DREVO KVH®

TRADÍCIA PRE REMESELNÚ VÝROBU A PRIEMYSEL

V prevádzke Hirschberg vyrábame v rámci KVH®1plus® hodnotný produkt z masívneho dreva na výstavbu drevených konštrukcií. Okrem používania, ktoré je šetrné k zdrojom, si uvedomujeme našu povinnosť vyvinúť z našej cennej suroviny také výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu. Tento prístup vyplýva z hodnôt, ktoré sú základom pre naše sebauvedomenie a spôsob práce a odrážajú potreby našich zákazníkov: kvalitný, inovatívny a udržateľný produkt.

KVH®-1PLUS® NSI

OPIS PRODUKTU:

 • Masívne konštrukčné drevo CE pre nepohľadovú oblasť N Si, smrek C24
 • spájané hrebeňovými spojmi podľa DIN EN 15497
 • zárez, oddelené dreňové drevo
 • vysušené na vlhkosť cca 15 % +/- 3 %
 • hobľované
 • zrazené hrany

 

VÝHODY PRODUKTU:

 • presné rozmery
 • stabilný tvar a rozmery
 • vypočítateľnosť
 • s kontrolou kvality a akosti
 • dekoratívne drevo

Masívne konštrukčné drevo KVH®-1plus® N Si, 4-stranne hobľované a orezané, smrek/jedľa

dostupné dĺžky podľa katalógového listu alebo na požiadanie
  100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm
50 mm X X X X X X X X    
60 mm X X X X X X X X X X
80 mm X X X X X X X X X X
100 mm X X X X X X X X X X
120 mm   X X X X X X X    

ZOZNAM VÝROBKOV KVH®-1PLUS® PODĽA ROZMEROV

Radi vám vyrobíme aj produkty KVH® podľa zoznamu a bez odrezkov. K dispozícii sú aj rôzne dĺžky, balíky a odlišné rozmery. Vyrobené podľa vašich predstáv, nami označené a dodané – pripravené na ďalšie spracovanie presne tak, ako si želáte. 

Ak si želáte podrobnejšie informácie, kontaktujte nás!

>> Kontakt

  ZOZNAM PODĽA ROZMEROV

  OPIS PRODUKTU:

  • Masívne konštrukčné drevo CE KVH® N Si, smrek C24, spájané hrebeňovými spojmi podľa DIN EN 15497, vysušené, hobľované, s orezanými hranami
  • Balíky zabalené do priehľadnej fólie, drevené hranoly pevne vložené do balíka
  • Minimálne množstvo od 1,5 kubického metra
  • kusy s optimalizovanou dĺžkou, bez odrezkov v dvoch alebo viacerých dĺžkach (max. 13,50 m)
  • najkratšia možná dĺžka = 4,00 m
  • nadrozmer pre optimalizovaný kus je podmienený výrobnou technológiou (cca 30 mm)
  • pri viacerých dĺžkach sa pri každom skracovaní zohľadňuje rezerva 8 mm
  • poloha jednotlivých kusov je uvedená na etikete na čelnej strane

  KONŠTRUKČNÉ DREVO NSI

  OPIS PRODUKTU:

  • Konštrukčné drevo pre nepohľadovú oblasť
  • smrek
  • zárez, oddelené dreňové drevo
  • vysušené na vlhkosť cca 15 % +/- 3 %
  • hobľované
  • zrazené hrany

   

  VÝHODY PRODUKTU:

  • suché drevo
  • presné rozmery
  • stabilný tvar a rozmery
  • vypočítateľnosť
  • s kontrolou kvality a akosti

  konštrukčné drevo N Si, 4-stranne hobľované a orezané, smrek/jedľa

  dostupné dĺžky podľa katalógového listu alebo na požiadanie
  * deliace produkty
    60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 240 mm
  40 mm X * X * X * X X X X X X
  60 mm X * X *              
  80 mm   X *              

  KVH®-1PLUS® SELECT

  OPIS PRODUKTU:

  • masívne konštrukčné drevo CE pre pohľadovú oblasť SELECT, smrek C24
  • spájané hrebeňovými spojmi podľa 
  • DIN EN 15497
  • minimálny zárez 
  • oddelené dreňové drevo
  • vysušené na vlhkosť cca 15% +/- 3%
  • hobľované
  • zrazené hrany
  • klasifikácia SELECT
  • voľné hrče a vypadávajúce hrče nie sú dovolené

   

  VÝHODY PRODUKTU:

  • presné rozmery
  • stabilný tvar a rozmery
  • vypočítateľnosť
  • s kontrolou kvality a akosti
  • dekoratívne drevo

  masívne konštrukčné drevo KVA®-1plus® SELECT, 4-stranne hobľované a orezané, smrek/jedľa

  dostupné dĺžky podľa katalógového listu alebo na požiadanie
    120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm
  60 mm X X X X X X X
  80 mm X X X X X X X
  100 mm   X X X X X X

  masívne konštrukčné drevo, douglaska KVA®-1plus® SELECT

  dostupné dĺžky podľa katalógového listu alebo na požiadanie
    100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 240 mm
  60 mm X X X X X X X
  80 mm   X X X X X X
  100 mm X     X   X X
  KATALÓG POŽIADAVIEK

  Požiadavky

  Spoločnosť rettenmeier® je vašou profesionálnou kontaktnou osobou pre kvalitné produkty v odvetviach špecializovaného obchodu, výstavby drevených konštrukcií a pokrytia striech. K výhodám pre našich trhových partnerov patrí rozsiahle poradenstvo a poskytovanie informácií pri všetkých právnych a výrobných aspektoch, vytváranie optimálnych riešení a následná profesionálna starostlivosť nášho oddelenia popredajných služieb.

  Požiadavky na KVH®-1Plus®

    POŽIADAVKY SELECT POŽIADAVKY NSI POZNÁMKY
  KLASIFIKAČNÁ TRIEDA PODĽA DIN 4074-1 Minimálne S 10 TS alebo S 10K TS; C 24 podľa DIN EN 338 Minimálne S 10 TS alebo S 10K TS; C 24 podľa DIN EN 338 Označenie K znamená dosku alebo fošňu klasifikovanú ako drevený hranol.
  VLHKOSŤ DREVA cca 15 % ± 3 % cca 15 % ± 3 % Určená vlhkosť dreva je predpokladom na to, aby sa drevo nemuselo komplexne chrániť preventívnymi ochrannými prostriedkami.
  DRUH ZÁREZU oddelené dreňové drevo oddelené dreňové drevo Dreň nemusí prechádzať stredom stromu, preto je výraz oddelené dreňové drevo definovaný tak, že sa dreň oddeľuje dvomi rezmi.
  ZAOBLENIE nie je dovolené ≤10 % na strane s menším prierezom zaoblenie sa meria priečne
  PRESNÉ ROZMERY DIN EN 336 trieda presnosti rozmerov 2 b ≤ 100 mm ± 1 mm b ≥ 100 mm ± 1,5 mm DIN EN 336 trieda presnosti rozmerov 2 b ≤ 100 mm ± 1 mm b ≥ 100 mm ± 1,5 mm Presnosť rozmerov pri dĺžkových rozmeroch je vecou dohody medzi objednávateľom a dodávateľom
  STAV HRČE DIN 4074-1 klasifikačná trieda S 10 DIN 4074-1 klasifikačná trieda S 10  
  VÝSKYT HRČÍ S 10: A ≤ 2/5 nie viac ako 70 mm Pri strojovej klasifikácii sa veľkosti hrčí nezohľadňujú, inak platí: S 10: A ≤ 2/5 výskyt hrčí A sa určuje podľa DIN 4074-1
  ZARASTENIE KÔRY nie je dovolené DIN 4074-1  
  PRASKLINY, RADIÁLNE PRASKLINY V DÔSLEDKU ZMRŠŤOVANIA (PRASKLINY SPÔSOBENÉ SUŠENÍM) šírka praskliny b ≤ 3 % príslušnej šírky prierezu DIN 4074-1 pri SELECT zvýšené nároky voči klasifikačnej triede S 10 podľa DIN 4074-1
  ZHLUKY ŽIVICE šírka b ≤ 5 mm - dodatočné kritérium
  ZMENA FARBY nie je dovolená DIN 4074-1 pri SELECT zvýšené nároky voči klasifikačnej triede S 10 podľa DIN 4074-1
  NAPADNUTIE HMYZOM nie je dovolené DIN 4074-1 pri SELECT zvýšené nároky voči klasifikačnej triede S 10 podľa DIN 4074-1
  SKRÚTENIE - - Prípustná miera skrútenia nie je bližšie určená, pretože pri dodržiavaní všetkých ostatných kritérií sa neočakávajú žiadne vylúčené skrútenia.
  POZDĹŽNE ZAKRIVENIE pri záreze s oddelenou dreňou ≤ 8 mm/2m pri záreze s oddelenou dreňou ≤ 8 mm/2m  
  OPRACOVANIE KONCOV pravouhlé skracovanie pravouhlé skracovanie  
  POVRCHOVÉ VLASTNOSTI hobľované a orezané rovnomerné s orezanými hranami  
  SPÁJANIE HREBEŇOVÝMI SPOJMI DIN EN 15497    

  Vzdúvanie a zmršťovanie

  Rozmerové zmeny/rozdielne vzdúvanie a zmršťovanie pri každej zmene vlhkosti dreva o 1 % 0,24 %
  Anizotropia vzdúvania a zmršťovania, pomer tangenciálny – radiálny 2

  Vlastnosti a veličiny

  Objemová hmotnosť ρ (pri vlhkosti dreva cca 15 %) v priemere 450 – 480 kg/m³
  Odporový koeficient difúzie vodnej pary µ (DIN 4108) 40
  Tepelná vodivosť λR (DIN 4108) 0,13 W/(m*K)
  Rozmerová a tvarová stálosť dobrá
  Trieda stavebného materiálu (DIN EN 13501-1) D-s2, d0
  Trieda stavebného materiálu (DIN 4102) B2 (normálna zápalnosť)
  Priemerná rýchlosť horenia 0,65 – 0,70 mm/min.

  Označenie KVH®-1Plus® und QLH®-Duo/Trio-Plus®

  PRODUKT PRODUKTOVÉ PRAVIDLO OZNAČENIE
  KVH®-1plus® bez spájania hrebeňovými spojmi DIN EN 14081-1 s DIN 20000-5 symbol CE
  KVH®-1plus® s hrebeňovými spojmi DIN EN 15497 s DIN 20000-7 symbol CE
  QLH®-Duo/Trio-plus® DIN EN 14080 s DIN 20000-3 + DIN EN 15497 s DIN 20000-7 symbol CE

  Podmienky Použivanía dreva a výrobkov z dreva

  Životnosť drevených konštrukčných prvkov vo vonkajšom prostredí je možné výrazne predĺžiť použitím konštrukčnej ochrany dreva. Bez tejto ochrany môžu miestne podmienky (vysoká vlhkosť prostredia, neustály alebo čiastočný kontakt s vodou, žiadne odvetrávanie atď.) výrazne ovplyvniť dobu použitia. Životnosť je možné výrazne predĺžiť aj vhodnejšou montážnou situáciou, napr. žiadny kontakt so zemou, prekrytie a pod.

  Podmienky používania podľa DIN EN 335-1

  GK HF/VYSTAVENIE VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA HMYZ HUBY HNILOBA DREVOKAZNÝ HMYZ NAMÁHANIE PRI EXTRAKCII POTREBNÁ TRIEDA TRVANLIVOSTI
    Suché (stále < cca 20 %), stredná relatívna vlhkosť vzduchu do cca 85 % Drevo alebo výrobok z dreva pod strechou, nevystavené nepriaznivému počasiu a vlhkosti. Nebezpečenstvo napadnutia hmyzom je možné vylúčiť podľa 5.2.1. Nie Nie Nie Nie Nie 1 – 5
  1 Suché (stále < cca 20 %), stredná relatívna vlhkosť vzduchu do cca 85 % Drevo alebo výrobky z dreva pod strechou, nevystavené nepriaznivému počasiu a vlhkosti. Áno Nie Nie Nie Nie 1 – 4
  2 Príležitostne vlhké > stredná relatívna vlhkosť vzduchu 20 % > cca 85 % alebo postupné vlhnutie vplyvom kondenzátu Drevo alebo výrobok z dreva pod strechou, nevystavené nepriaznivému počasiu, vysoká vlhkosť okolitého prostredia môže spôsobiť príležitostné, avšak nie trvalé navlhnutie. Áno Áno Nie Nie Nie 1 – 3
  3.1 Príležitostne vlhké > cca 20 % Drevo alebo výrobok z dreva nie je pod strechou, je vystavený nepriaznivému počasiu, avšak nedochádza k stálemu kontaktu so zemou alebo vodou. Akumulácia vody v dreve, aj priestorovo obmedzená, sa neočakáva. Áno Áno Nie Nie Áno 1 – 3
  3.2 Často vlhké > cca 20 % Drevo alebo výrobok z dreva nie je pod strechou, je vystavený nepriaznivému počasiu, avšak nedochádza k stálemu kontaktu so zemou alebo vodou, očakávaná akumulácia vody v dreve, aj priestorovo obmedzená. Áno Áno Nie Nie Áno 1; 2

  Konstrukcna ochrana dreva

  Okrem výberu dreva a prirodzenej trvanlivosti dreva majú pre životnosť veľký význam aj stavebno-konštrukčné opatrenia. 

  Ak je drevo dlhšiu dobu vystavené zvýšenej vlhkosti, dochádza k poškodeniam hubami. Odborné plánovanie a zohľadnenie konštrukčnej ochrany dreva pri realizácii tomu môže zabrániť. 

  Pri stojacich, nosných drevených konštrukčných prvkoch by sa v zásade malo predísť priamemu kontaktu so zemou vo vonkajšom prostredí. Na ochranu pred striekajúcou vodou sa odporúča dodržiavať minimálny odstup (rozostup) cca 15 cm. 

  Pri vodorovných drevených konštrukciách je tiež dôležité zabrániť priamemu kontaktu so zemou a vždy mať k zemi dostatočný odstup. Aby sa zabránilo státiu vody, musia mať vodorovné plochy sklon. 

  OPATRENIA NA PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI A ŽIVOTNOSTI DREVENÝCH STAVIEB: 

  • Drevené komponenty skonštruujte tak, aby mohla odtiecť voda
  • Zabráňte premokreniu
  • Zaistite dostatočné vetranie zozadu
  • Zabráňte kontaktu so zemou
  • Používajte nehrdzavejúce skrutky z nehrdzavejúcej ocele
  • Pravidelne čistite a starajte sa o drevené komponenty
  • Je možná manuálna ochrana, napr. Máčaním, maľovaním, striekaním

  Kontakt

  sortimentimg

  Uwe Lutz
  Vedenie predaja pre špecializovaný obchod | Zunftholz®

  +49 9853 338-206 lutz.uwe@rettenmeier.com