MY SME ...

Popredná, inovatívna a trhovo orientovaná spoločnosť pôsobiaca v drevospracujúcom priemysle.

NAŠA SPOLOČNOSŤ

SUROVÝ MATERIÁL JE ZÁKLADOM VŠETKÉHO

Naša spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1948 zakladateľom spoločnosti Josefom Rettenmeierom starším a od roku 2015 je súčasťou bremerhavenskej spoločnosti Cordes Group, má za sebou pôsobivú minulosť. Z malej píly v dedine Wört, približne 7 km od dnešného sídla spoločnosti vo Wilburgstettene, sa stala jednou z najväčších drevospracujúcich spoločností v Európe s 1 600 zamestnancami v 6 európskych prevádzkach.

Za viac ako 70 rokov histórie spoločnosti sa veľa zmenilo, naše presvedčenie však ostalo nezmenené. A to je skutočnosť, že surovina musí byť princípom obchodu, pri všetkých našich rozhodnutiach. Udržateľná geografická, kvantitatívna a kvalitatívna, sezónna, krátkodobá a dlhodobá dostupnosť suroviny musí byť nielen zohľadnená pri každom rozhodovaní spoločnosti, ale ako základ týchto rozhodnutí musí významne prispieť aj k úspechu.

Koordinácia všetkých procesov v spoločnosti s dostupnosťou správnej suroviny v správnom čase pre správny produkt je základom nášho úspechu a hlavným princípom našej činnosti. 

Nie je náhoda, že máme 6 prevádzok v 5 rôznych geografických polohách. Ide skôr o to, aby sme mali prístup k rôznym kvalitám, množstvám a typom dreva a vždy tak splnili požiadavky našich zákazníkov na každý produkt. Zakaždým pritom sledujeme cieľ, ktorým je vytvorenie hodnotového reťazca: od nákupu guľatiny až po zušľachtený konečný výrobok. Ide teda o schopnosť dodávať našim zákazníkom všetko z jedného zdroja – rettenmeier®.