MY SME ...

Popredná, inovatívna a trhovo orientovaná spoločnosť pôsobiaca v drevospracujúcom priemysle.

fruchtbarer Waldboden mit nachhaltigem Rohstoff Holz

NAŠA SPOLOČNOSŤ

SUROVÝ MATERIÁL JE ZÁKLADOM VŠETKÉHO

Naša spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1948 zakladateľom spoločnosti Josefom Rettenmeierom starším a od roku 2015 je súčasťou bremerhavenskej spoločnosti Cordes Group, má za sebou pôsobivú minulosť. Z malej píly v dedine Wört, približne 7 km od dnešného sídla spoločnosti vo Wilburgstettene, sa stala jednou z najväčších drevospracujúcich spoločností v Európe s 1 600 zamestnancami v 6 európskych prevádzkach.

Za viac ako 70 rokov histórie spoločnosti sa veľa zmenilo, naše zásadné presvedčenie však ostalo nezmenené. Takýmto presvedčením je aj skutočnosť, že surovina musí byť vždy maximom pre konanie pri všetkých rozhodnutiach. Udržateľná geografická, kvantitatívna a kvalitatívna, sezónna, krátkodobá a dlhodobá dostupnosť suroviny musí byť zohľadnená nielen pri každom rozhodovaní spoločnosti, ale ako základ týchto rozhodnutí musí významne prispieť aj k úspechu.

Koordinácia všetkých procesov v spoločnosti s dostupnosťou správnej suroviny v správnom čase pre správny produkt je základom nášho úspechu a hlavným princípom našej činnosti. 

Nie je náhoda, že máme 6 prevádzok v 5 rôznych geografických polohách. Ide skôr o to, aby sme mali prístup k rôznym kvalitám, množstvám a typom dreva a vždy tak splnili požiadavky našich zákazníkov na každý produkt. Zakaždým pritom sledujeme cieľ, ktorým je vytvorenie hodnotového reťazca: od nákupu guľatiny až po zušľachtený konečný výrobok. Ide teda o schopnosť dodávať našim zákazníkom všetko z jedného zdroja – rettenmeier®.