Natürlicher Bio Brennstoff Pellets

ENERGY WOOD

GRANULAS

Mūsu sertificētās rettenmeier® ENERGY WOOD granulas tiek ražotas no blakusproduktiem (zāģu skaidām, skaidām, skaidām). Presēšanas procesā, izmantojot spiedienu un karstumu, izdalās koksnes saistviela. Rezultātā granulām ir labāka izturība, lielāks viendabīgs vidējais garums, kā arī augstāka nodilumizturība - citiem vārdiem sakot, pilnīgi CO2 neitrāls kurināmais, kura iegūšanai nav jāmirst nevienam kokam!

Arī šeit nevajadzētu atstāt novārtā mūsu ilgtspējīgo domāšanu - galu galā mūsu kurināmo ražo no koksnes atkritumiem, kas uzkrājas. Kopīgi aizsargāt resursus - mūsu rettenmeier® misija!

Tie tiek pārbaudīti katru gadu saskaņā ar Kontroles savienības prasībām.

ENplus sertifikāts garantē augstu degvielas kvalitāti līdz pat uzglabāšanas telpai un uzrauga visu piegādes ķēdi no ražošanas līdz piegādei klientam.

Visas laboratorijas pārbaudes veic neatkarīgs testēšanas centrs, pamatojoties uz standartizētām testēšanas metodēm.