ILGTSPĒJĪBA

NE TIKAI MODES VĀRDS

rettenmeier® uzņēmumā mēs strādājam ar dabisku izejmateriālu – koku, kas pieejams cilvēcei jau gadu tūkstošiem. Tehniskā attīstība un jaunas prasības un pielietojumi ir ļāvuši mums attīstīt arvien plašāku koksnes produktu klāstu. Arvien pieaugušais pieprasījums pēc dabiskā un atjaunojamā izejmateriāla – koksnes – padara līdzsvaru starp izejmateriāla patēriņu un atjaunošanu arvien svarīgāku – tādēļ mēs uzskatām ilgtspējīgu saimniekošanu par ārkārtīgi būtisku.

MŪSU IKDIENAS IEGULDĪJUMS KLIMATA AIZSARDZĪBĀ

Tādējādi viss mūsu ražošanas process sniedz būtisku ieguldījumu aktīvā klimata aizsardzībā. Pārstrādājot koksnes izejmateriālu augstas kvalitātes, izturīgos būvizstrādājumos, mēs radām CO2 rezervuārus, kas pastāvīgi uzkrāj no atmosfēras izvadīto oglekli. Mēs radām produktus ar pievienoto vērtību mūsu klientiem un ievērojam mūsu nulles atkritumu principu - neviena skaida nepaliek neizmantota. 

MĒS UZLABOJAM SAVU CO2 EMISIJU

Kopā ar GKH GmbH mēs esam izstrādājuši oglekļa dioksīda pēdu saskaņā ar SEG protokolu. Tas ļauj mums izstrādāt un efektīvi īstenot ilgtermiņa samazināšanas pasākumus. 

>> VAIRĀK

ILGTSPĒJĪGA + REĢIONĀLA MEŽU APSAIMNIEKOŠANA

Mežiem bagātas atrašanās vietas ļauj mums pēc iespējas vairāk izejvielu iegūt no mūsu rūpnīcu tuvākās apkārtnes. Lielākiem attālumiem mēs izmantojam dzelzceļa transportu. Tas ietaupa izmaksas, resursus un, pats galvenais, aizsargā vidi.

>> vairāk

BEZATKRITUMU PRINCIPS

Saskaņā ar mūsu rettenmeier® bezatkritumu principu mēs izmantojam arī visus kokzāģētavas blakusproduktus un mizas. Citiem vārdiem sakot, mūsu izejmateriālu koksne tiek izmantota 100 % apmērā.

100 % pievienotā vērtība + 100 % novērtējums

>> vairāk

 

ILGTSPĒJĪGS TRANSPORTS

Pateicoties mūsu pašu dzelzceļa savienojumiem atsevišķās vietās, dzelzceļš mums ir arī klimatam draudzīgs transporta veids, lai pēc iespējas vairāk kravu nenokļūtu uz ceļiem.

>> Vairāk

BIOMASAS ELEKTROSTACIJA

Mūsu kaltētavās koksni žāvē līdz vēlamajam mitruma saturam un pēc tam vēlreiz pārbauda, vai tā atbilst noteiktai kvalitātei. Mūsu jaunākā augstas veiktspējas kanāla žāvētava Wilburgstetten nodrošina no iepakojuma garuma neatkarīgu iekraušanu un pilnībā automātisku nepārtrauktu darbību ar maksimālu žāvēšanas procesa efektivitāti. Tiek izmantots tikai siltums, kas ražots no atjaunojamiem energoresursiem mūsu pašu biomasas koģenerācijas iekārtās