21. GADSIMTA MODES VĀRDS

“Ilgtspējība” – šis jēdziens dominē visās mūsu ikdienas dzīves jomās, tomēr ko tas īstenībā nozīmē – jo īpaši saistībā ar rettenmeier®?

ILGTSPĒJĪBA

NE TIKAI MODES VĀRDS

rettenmeier® uzņēmumā mēs strādājam ar dabisku izejmateriālu – koku, kas pieejams cilvēcei jau gadu tūkstošiem. Tehniskā attīstība un jaunas prasības un pielietojumi ir ļāvuši mums attīstīt arvien plašāku koksnes produktu klāstu. Arvien pieaugušais pieprasījums pēc dabiskā un atjaunojamā izejmateriāla – koksnes – padara līdzsvaru starp izejmateriāla patēriņu un atjaunošanu arvien svarīgāku – tādēļ mēs uzskatām ilgtspējīgu saimniekošanu par ārkārtīgi būtisku.

MŪSU IKDIENAS IEGULDĪJUMS KLIMATA AIZSARDZĪBĀ

Mūsu produktos ir desmitgadēm uzglabājies no atmosfēras saņemtais CO2. Līdz ar to mūsu masīvkoksnes produkti ir viens no svarīgākajiem dabiskajiem CO2 rezervuāriem (koki uzņem klimatam kaitīgo gāzi no atmosfēras fotosintēzes procesā, jo šī viela tiem ir nepieciešama augšanai). Līdz ar to, izmantojot koku kā izejmateriālu, mēs bremzējam CO2 pieaugumu un mazinām siltumnīcas efektu.

MĒS UZLABOJAM SAVU CO2 EMISIJU

Kopā ar GKH GmbH mēs esam izstrādājuši oglekļa dioksīda pēdu saskaņā ar SEG protokolu. Tas ļauj mums izstrādāt un efektīvi īstenot ilgtermiņa samazināšanas pasākumus. 

>> VAIRĀK

ILGTSPĒJĪGA SAIMNIECĪBA (PEFC)

Mēs uzskatām, ka ilgtspējīga saimniekošana ir ļoti svarīga. Mūsu izejmateriāls tiek gandrīz pilnībā iegūts no reģionālajiem mežiem, kas ir sertificēti saskaņā ar PEFC standartu – tomēr ilgtspēja neaprobežojas ar gatavo izejmateriālu, tā tiek nodrošināta visā mūsu ražošanas procesa gaitā.

>> APAĻKOKSNES IEPIRKUMI

PILNĪBĀ NOSLĒGTA PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANAS ĶĒDE

Mūsu mērķis ir pēc iespējas optimāli izmantot mūsu koksni un gūt maksimālu labumu no katras skaidiņas. Tādējādi mums izdodas ietaupīt izmaksas un enerģiju, kā arī saudzēt māti Dabu – jo mums ir svarīgs mūsu izejmateriāls.

>> PILNĪBĀ NOSLĒGTA PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANAS ĶĒDE

ZAĻĀ LOĢISTIKA

Lai mazinātu slodzi uz mūsu ielām un apkārtējo vidi, un tajā pašā laikā nodrošinātu mūsu preču savlaicīgu un kompetentu piegādi klientiem, mēs koncentrējamies uz dzelzceļa potenciālu, kuru nepārtraukti paplašinām.

Turklāt arī ceļu satiksmē vēlamies nodrošināt CO2 neitrālas degvielas izmantošanu. 

>> LOĢISTIKA

BIOMASAS ELEKTROSTACIJA

Vairākumā mūsu ražotņu mēs ekspluatējam biomasas elektrostacijas, kurās mūsu ražošanas procesa koksnes atkritumi tiek pārveidoti lietderīgā siltumā, nodrošinot CO2 neitralitāti. Daļa šīs enerģijas žāvē mūsu koksni, pārējo siltumu mēs piegādājam sabiedriskajiem tīkliem – tādējādi arī sabiedrība gūst labumu no mūsu “zaļās” pieejas.