Datu aizsardzība

1. Kopsavilkums par datu aizsardzību

Vispārīgas norādes

Zemāk sniegtās norādes sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad apmeklējat šo vietni. Personas dati ir jebkādi dati, ar kuru palīdzību iespējams jūs personīgi identificēt. Izsmeļošu informāciju par datu aizsardzības tēmu varat atrast datu aizsardzības deklarācijā, kas sniegta šī teksta beigās.

Datu iegūšana šajā tīmekļa vietnē

Kurš atbild par datu iegūšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators (īpašnieks). Tā kontaktinformāciju varat atrast šīs tīmekļa vietnes Uzņēmuma datu sadaļā.

Kā mēs iegūstam jūsu datus?

Mēs iegūstam jūsu datus, kad jūs tos mums sniedzat. Piem., tie var būt dati, kurus jūs ievadāt kontaktinformācijas veidlapā. Citi dati tiek iegūti automātiski ar mūsu IT sistēmas palīdzību vai ar jūsu piekrišanu, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Pirmām kārtām tie ir tehniskie dati (piem., dati par interneta pārlūku vai pulksteņa laiku, kad tika apmeklēta attiecīgā lapa). Datu ievākšana tiek veikta automātiski, kad apmeklējat šo vietni.

Kādiem mērķiem izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek ievākta, lai nodrošinātu nevainojamu tīmekļa vietnes darbību. Citi dati var tikt izmantoti, lai analizētu jūsu kā lietotāja uzvedību.

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem datiem?

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt bezmaksas informāciju par jūsu saglabāto personas datu izcelsmi, saņēmējiem un apstrādes mērķi. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu. Ja sniedzāt piekrišanu datu apstrādei, jūs šo piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt. Turklāt jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai pārraudzības iestādei. 

Sīkāku informāciju par datu aizsardzību varat jebkurā laikā saņemt, vēršoties adresē, kas norādīta sadaļā Uzņēmuma dati.

Analīzes rīki un trešo personu-pakalpojumu sniedzēju rīki

Apmeklējot šo vietni, iespējama jūs interneta pārlūkošanas uzvedības statistiska izvērtēšana. To pirmām kārtām veic tā sauktās analīzes programmas.

Detalizētu informāciju par šīm analīzes programmām atradīsiet tālāk sniegtajā datu aizsardzības deklarācijā.

2. Vispārīgas norādes un obligāti sniedzamā informācija

Datu aizsardzība

Šīs vietnes operators ļoti nopietni uztver jūsu personas datu aizsardzību. Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciālā veidā, kā arī saskaņā ar datu aizsardzības likumu prasībām un saskaņā ar šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kad jūs izmantojat šo vietni, tiek ievākti dažādi personas dati. Personas dati ir jebkādi dati, ar kuru palīdzību iespējams jūs personīgi identificēt. Šajā datu aizsardzības deklarācijā tiek paskaidrots, kādus datus mēs ievācam un kādiem mērķiem mēs tos izmantojam. Tāpat šeit paskaidrojam, kā un kādiem mērķiem tas tiek veikts.

Mēs atgādinām, ka datu pārraidīšana internetā (piem., pa e-pastu) var būt saistīta ar drošības problēmām. Nav iespējams nodrošināt absolūtu datu drošību pret trešo personu piekļuvi.

Norāde uz atbildīgo iestādi

Iestāde, kas atbild par datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē, ir:

Rettenmeier Holding AG
Industriestraße 1
91634 Wilburgstetten
Deutschland

Tālr.: +49 (0) 9853 338-0
E-pasts: info@rettenmeier.com

Atbildīgā persona ir fiziskā vai juridiskā persona, kad patstāvīgi vai kopā ar citiem lemj par personas datu (piem., vārdu, e-pasta adrešu u.c.) apstrādes mērķiem un līdzekļiem.

Uzglabāšanas ilgums

Ja šajā datu aizsardzības deklarācijā nav norādīts īpašs uzglabāšanas ilgums, jūsu personas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr paliek aktuāls datu apstrādes mērķis. Ja piesakāt tiesiski pamatotu dzēšanas pieprasījumu vai atsaucat sniegto piekrišanu datu apstrādei, jūsu dati tiek dzēsti, ja vien mums nav cita tiesiska pamata jūsu personas datu uzglabāšanai (piem., nodokļu likumdošanā vai komerciālajā likumdošanā noteiktie uzglabāšanas termiņi); tādā gadījumā dzēšana notiek pēc šo citu pamatojumu atkrišanas.

Likumā noteiktais datu aizsardzības uzraudzītājs

Mūsu uzņēmumā ir nozīmēts datu aizsardzības speciālists.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeld
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tālr: 021732041244
E-pasts: datenschutz@rettenmeier.com

Norāde uz datu nodošanu ASV

Mūsu tīmekļa vietnē cita starpā tiek izmantoti rīki, kurus sniedz ASV uzņēmums. Ja šie rīki ir aktīvi, jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz šī uzņēmuma ASV serveri. Mēs norādām, ka ASV nav uzskatāma par drošu trešo valsti ES datu aizsardzības likumdošanas izpratnē. ASV uzņēmumiem ir pienākums nodot personas datus drošības iestādēm, nenodrošinot jums kā iesaistītajai personai tiesiskus līdzekļus. Tādēļ nav iespējams izslēgt iespēju, ka ASV iestādes (piem., slepenie dienesti) pārraudzības mērķiem varētu apstrādāt, izvērtēt un ilgtermiņā uzglabāt jūsu datus, kas atrodas ASV serverī. Mēs nekādi nevaram ietekmēt šādu apstrādes darbību.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana 

Daudzi datu apstrādes procesi ir iespējami tikai ar jūsu īpašu piekrišanu. Jau sniegto piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Atsaukšana neietekmē iepriekš veiktās datu apstrādes tiesiskumu.

Tiesības iebilst pret datu ievākšanu noteiktos gadījumos, kā arī tiešo tirgvedību (VDAR 21. pants)

JA DATU APSTRĀDE TIEK VEIKTA UZ VDAR 6. PANTA 1. PUNKTA E VAI F APAKŠPUNKTA PAMATA, JUMS JEBKURĀ BRĪDĪ IR TIESĪBAS, ŅEMOT VĒRĀ SAVUS PERSONĪGOS APSVĒRUMUS, IESNIEGT IEBILDUMU PRET JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, KAS TIEK VEIKTA UZ ŠO NOSACĪJUMU PAMATA. ATTIECĪGĀS APSTRĀDES TIESISKO PAMATOJUMU VARAT UZZINĀT, IZLASOT ŠO DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJU. JA IESNIEDZAT PRETENZIJU, JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEK APTURĒTA, JA VIEN MĒS NEVARAM PIERĀDĪT TIESISKI SAISTOŠU PAMATOJUMU APSTRĀDEI, KAS UZSKATĀMS PAR PRIORITĀRIEM SALĪDZINĀJUMĀ AR JŪSU INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI ARĪ VARAM PIERĀDĪT, KA APSTRĀDE KALPO LIKUMISKU TIESĪBU ĪSTENOŠANAI VAI AIZSTĀVĒŠANAI (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 1. PUNKTU).
    
JA JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI, LAI ĪSTENOTU TIEŠO TIRGVEDĪBU, TAD JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IESNIEGT PRETENZIJU PRET JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI ŠĀDIEM TIRGVEDĪBAS MĒRĶIEM; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, JA TĀ IR SAISTĪTA AR ŠĀDU TIEŠO TIRGVEDĪBU. JA IEBILSTAT, TAD JŪSU PERSONAS DATI VAIRS NETIKS IZMANTOTI TIEŠĀS TIRGVEDĪBAS MĒRĶIEM (PRETENZIJA SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 2. PUNKTU).

Tiesības iesniegt sūdzību atbildīgajai pārraudzības iestādei

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Datenübertragbarkeit

VDAR pārkāpšanas gadījumā cietušajai personai ir tiesības iesniegt sūdzību pārraudzības iestādē, jo īpaši savas dzīvesvietas vai darbavietas dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā tiek pieļauts norādītais pārkāpums. Sūdzības iesniegšanas tiesības pastāv papildus citiem administratīvajiem vai tiesiskajiem līdzekļiem.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt, lai dati, kas tiek automatizētā veidā apstrādāti uz jūsu piekrišanas pamata vai līguma izpildes mērķiem, tiktu nodoti jums vai trešajai personai ierastā, mašīnlasāmā formātā. Ja pieprasāt datu tiešu nodošanu citam datu pārzinim, tad tas tiek veikts tikai tad, ja tas ir tehniski iespējami.

SSL un TLS šifrēšana

Šajā vietnē drošības apsvērumu dēļ un jūsu mums sniegtā konfidenciāla satura aizsardzībai (piemēram, pasūtījumu vai pieprasījumu aizsardzībai), tiek veikta SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu varat atpazīt pēc tā, ka pārlūka adreses joslā “http://” mainās uz “https://” un pārlūka rindā parādās slēdzenes simbols. Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, tad datus, kurus mums pārsūtāt, trešās personas nevar redzēt.

Izziņas, dzēšana un tiesiskais pamatojums

Spēkā esošo likuma nosacījumu ietvaros jūs jebkurā brīdī varat pieprasīt bezmaksas izziņu par jūsu saglabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmējiem, kā arī datu apstrādes mērķiem, turklāt (ja atbilst) jums ir tiesības arī uz šo datu labošanu vai dzēšanu. Sīkāku informāciju par personas datu aizsardzību varat jebkurā laikā saņemt, vēršoties adresē, kas norādīta sadaļā Uzņēmuma dati.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu. Sīkāku informāciju varat jebkurā laikā saņemt, vēršoties adresē, kas norādīta sadaļā Uzņēmuma dati. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu pastāv šādos gadījumos: 

  • Ja jūs apstrīdat mūsu saglabāto personas datu tiesiskumu, parasti mums ir nepieciešams zināms laiks, lai to pārbaudītu. Uz šīs pārbaudes laiku jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.
  • Ja jūsu personas datu apstrāde tiek/tika veikta prettiesiski, jūs dzēšanas vietā varat pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
  • Ja mums jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, bet jums šie personas dati ir nepieciešami savu tiesību aizstāvēšanai vai izmantošanai, jums ir tiesības dzēšanas vietā pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu.
  • Ja iesniedzat iebildumu saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, ir jāveic mūsu un jūsu interešu salīdzināšana. Kamēr netiek konstatēts, kurām interesēm jādod priekšroka, jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja ierobežojat jūsu personas datu apstrādi, šos datus – izņemot to uzglabāšanu – iespējams apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi īstenot vai aizstāvēt savas tiesības vai aizstāvēt citas fiziskās vai juridiskās personas tiesības, vai arī uz svarīgu Eiropas Savienības vai kādas dalībvalsts sabiedrisko interešu pamata.

3. Datu iegūšana šajā tīmekļa vietnē

Sīkfaili

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili (“cookies”). Sīkfaili ir maza apjoma teksta faili, kas nevar nodarīt nekādu kaitējumu jūsu gala ierīcei. Tie tiek saglabāti jūsu gala ierīcē uz sesijas laiku (sesijas sīkfaili) vai pastāvīgi (pastāvīgie sīkfaili). Sesijas sīkfaili automātiski tiek dzēsti pēc jūsu apmeklējuma beigām. Pastāvīgie sīkfaili paliek saglabāti uz jūsu ierīces, līdz jūs tos dzēšat pašrocīgi, vai arī jūsu tīmekļa pārlūks tos dzēš automātiski.

Kad apmeklējiet mūsu vietni, iespējams, ka uz jūsu gala ierīces tiek saglabāti arī trešo uzņēmumu sīkfaili (trešo pušu sīkfaili). Tie mums ļauj izmantot noteiktus trešo uzņēmumu pakalpojumus (piem., sīkfaili maksājumu pakalpojumu īstenošanai).

Sīkfailiem ir dažādas funkcijas. Daudzi sīkfaili ir tehniski nepieciešami, jo bez tiem nav iespējamas zināmas tīmekļa vietnes funkcijas (piem., preču groza funkcija vai video rādīšana). Citi sīkfaili kalpo lietotāja uzvedības izvērtēšanai vai reklāmu rādīšanai.

Sīkfaili, kas nepieciešami elektronisko sakaru procedūru veikšanai (nepieciešamie sīkfaili) vai noteiktu, jūsu pieprasītu funkciju izpildei (funkcionālie sīkfaili, piem., preču groza funkcijai) vai tīmekļa vietnes darbības optimizēšanai (piem., sīkfaili apmeklētāju uzvedības mērīšanai), tiek saglabāti uz VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkta pamata, ja vien netiek norādīts cits tiesiskais pamatojums. Tīmekļa vietnes operatoram ir tiesiskas intereses saglabāt sīkfailus, lai nodrošinātu tehniski nevainojamu un optimizētu savu pakalpojumu sniegšanu. Ja ir lūgta piekrišana sīkfailu saglabāšanai, attiecīgo sīkfailu saglabāšana tiek veikta tikai uz šīs piekrišanas pamata (VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkts); piekrišanu var jebkurā brīdī atsaukt.

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai jūs informētu par sīkfailu izmantošanu, un atļaut sīkfailus tikai konkrētos gadījumos, neatļaut sīkfailus noteiktos gadījumos vai vispār, vai arī aktivizēt automātisku sīkfailu dzēšanu, kad tiek aizvērts tīmekļa pārlūks. Deaktivizējot sīkfailus, var tikt ierobežota šīs tīmekļa vietnes funkcionalitāte. Ja tiek izmantoti trešo pušu sīkfaili vai analītikas sīkfaili, par to jūs tiksiet informēti atsevišķi šīs datu aizsardzības deklarācijas ietvaros, nepieciešamības gadījumā lūdzot jūsu piekrišanu

Servera žurnāla faili

Lapu sniedzējs ievāc un automātiski saglabā informāciju tā sauktajos servera žurnāla failos, kurus jūsu tīmekļa pārlūks mums automātiski nosūta. Tie ir:

  • tīmekļa pārlūka tips un versija
  • izmantotā operētājsistēma
  • referenta URL
  • resursdatora nosaukums
  • servera pieprasījuma pulksteņa laiks
  • IP adrese

Netiek veikta šo datu sasaistīšana ar citiem datu avotiem.

Šo datu iegūšana tiek veikta uz VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkta pamata. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgas intereses nodrošināt tehniski nevainojamu savas vietnes prezentēšanu un optimizēšanu – šādam mērķim nepieciešams ievākt servera žurnāla failus.

Kontaktu veidlapa

Ja izmantojat kontaktinformācijas veidlapu, lai iesniegtu mums pieteikumu, mēs saglabājam jūsu datus no veidlapas, ieskaitot norādīto kontaktinformāciju, ar mērķi apstrādāt pieteikumu, kā arī uzdot papildu jautājumus. Šie dati bez jūsu piekrišanas netiks nodoti citām personām.

Šo datu apstrāde tiek veikta uz VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunkta pamata, ja jūsu pieteikums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešama pirms-līguma pasākumu īstenošanai. Citos gadījumos apstrādi pamato mūsu tiesiskās intereses veikt efektīvu mums adresēto pieteikumu apstrādi (VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkts) vai jūsu sniegtā piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkts), ja tā ir no jums lūgta.

Mēs glabājam kontaktinformācijas veidlapā sniegtos datus, līdz jūs pieprasāt to dzēšanu, atsaucat savu piekrišanu to uzglabāšanai vai arī atkrīt šo datu glabāšanas mērķis (piem., pēc jūsu pieteikuma apstrādes pabeigšanas). Saistoši likuma nosacījumi – jo īpaši uzglabāšanas termiņi – paliek spēkā.

4. Analīzes rīki un reklāma

Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Šos pakalpojumus sniedz Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Analytics ļauj vietnes operatoram analizēt apmeklētāju uzvedību. Tādējādi vietnes operators saņem dažādus lietošanas datus, piem., datus par lapu izsaukšanu, apmeklējuma ilgumu, izmantoto operētājsistēmu un lietotāja izcelsmi. Šos datus Google nepieciešamības gadījumā apkopo profilā, kas ir pakārtots attiecīgajam lietotājam vai tā gala ierīcei.

Google Analytics izmanto tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt lietotāju lietotāja uzvedības analīzes mērķiem (piem., sīkfaili vai ierīces “pirkstu nospiedumi”). Google ievāktā informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta.

Šo analīzes rīku lietošana tiek veikta uz VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkta pamata. Tīmekļa vietnes operatoram ir tiesiskas intereses analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu gan savu tīmekļa piedāvājumu, gan savas reklāmas. Ja ir lūgta atbilstoša piekrišana (piem., piekrišana saglabāt sīkfailus), apstrāde tiek veikta tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkta pamata; piekrišanu var jebkurā laikā atsaukt.

Datu pārsūtīšana uz ASV pamatojas uz ES Komisijas standarta līguma nosacījumiem.

Sīkāku informāciju varat atrast šeit:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizēšana

Mēs šajā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši IP anonimizēšanas funkciju. Tas nozīmē, ka Google jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstu robežās vai citu Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstu robežās saīsina pirms pārraidīšanas uz ASV. Pilna IP adrese uz Google ASV serveri tiek pārsūtīta un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos. Šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu veikto tīmekļa vietnes izmantošanu, lai sastādītu ziņojumus par tīmekļa vietnes aktivitātēm un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes lietošanu un interneta lietošanu. Google Analytics ietvaros jūsu tīmekļa pārlūka pārsūtītā IP adrese netiek sasaistīta ar citiem Google datiem.

Tīmekļa spraudnis

Jūs varat aizliegt Google veikto jūsu datu ievākšanu un apstrādi, lejupielādējot un instalējot spraudni, kas atrodams šajā adresē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sīkāku informāciju par lietotāja datu apstrādi Google Analytics varat atrast Google datu aizsardzības deklarācijā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pasūtījumu apstrāde

Mēs esam noslēguši līgumu ar Google par pasūtījumu apstrādi, un, izmantojot Google Analytics, pilnībā piemērojam stingros Vācijas datu aizsardzības iestāžu noteikumus.

Uzglabāšanas ilgums

Google saglabātie dati lietotāja un notikumu līmenī, kas saistīti ar sīkfailiem, lietotāja atpazīšanu (piem., lietotāja ID) vai reklāmas ID (piem., dubultklikšķa sīkfaili, Android reklāmas ID), tiek pēc 14 mēnešiem anonimizēti vai dzēsti. Sīkāku informāciju varat atrast šeit: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

5. Spraudņi un rīki

YouTube ar paplašinātu datu aizsardzību

Šajā vietnē ir atrodamas saites uz YouTube video. Šo lapu operators ir Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Mēs izmantojam YouTube paplašinātā datu aizsardzības režīmā. Saskaņā ar YouTube, šajā režīmā YouTube nesaglabā informāciju par lietotāju šajā vietnē, pirms lietotājs noskatās video. Tomēr paplašinātais datu aizsardzības režīms neliedz datu tālāku nodošanu YouTube partneriem. Tādējādi YouTube – neatkarīgi no tā, vai jūs noskatāties video – izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.

Līdzko jūs palaižat YouTube video šajā vietnē, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. YouTube serverim tiek paziņots, kādas mūsu lapas jūs apmeklējāt. Ja esat pieteikušies savā YouTube kontā, jūs ļaujat YouTube tiešā veidā sasaistīt jūsu tīmekļa pārlūkošanas uzvedību ar jūsu personisko profilu. Jūs to varat novērst, veicot atteikšanos no sava YouTube konta.

Turklāt YouTube pēc video palaišanas var saglabāt dažādus sīkfailus jūsu gala ierīcē vai izmantot līdzīgas atpazīšanas tehnoloģijas (piem., ierīces “pirkstu nospiedumu” tehnoloģijas). Tādējādi YouTube var saņemt informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem. Šī informācija cita starpā tiek izmantota, lai iegūtu video statistiku, uzlabotu lietošanas draudzīgumu un novērstu krāpniecību.

Dažos gadījumos pēc YouTube video palaišanas var tikt aktivizēti citi datu apstrādes procesi, ko mēs nevaram ietekmēt.

YouTube lietošana tiek veikta mūsu tiešsaistes piedāvājuma prezentēšanas interesēs. Tās ir mūsu likumīgās intereses VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkta izpratnē. Ja ir lūgta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkta pamata; piekrišanu var jebkurā laikā atsaukt.

Sīkāku informāciju par YouTube nodrošinātu datu aizsardzību varat atrast YouTube datu aizsardzības deklarācijā: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Šajā vietnē tiek izmantoti Google Maps karšu pakalpojumi. Šos pakalpojumus sniedz Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Google Maps funkciju lietošanai ir nepieciešams saglabāt jūsu IP adresi. ŠĪ informācija parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Šīs vietnes operators nekādi nevar ietekmēt šo datu pārsūtīšanu.

Google Maps lietošana tiek veikta, lai nodrošinātu atbilstošu mūsu tiešsaistes piedāvājumu prezentēšanu un lai atvieglotu mūsu vietnē norādīto ģeogrāfisko vietu atrašanu. Tās ir mūsu likumīgās intereses VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunkta izpratnē. Ja ir lūgta atbilstoša piekrišana, apstrāde tiek veikta tikai uz VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkta pamata; piekrišanu var jebkurā laikā atsaukt.

Datu pārsūtīšana uz ASV pamatojas uz ES Komisijas standarta līguma nosacījumiem. Sīkāku informāciju varat atrast šeit: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ un https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/​​​​​​​.

Sīkāku informāciju par lietotāja datu apstrādi varat atrast Google datu aizsardzības deklarācijā: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

[Translate to Lettisch:]