MŪSU IEGULDĪJUMS KLIMATA AIZSARDZĪBĀ

KOKRŪPNIECĪBĀ

 

Kopā ar Gesellschaft für Klimaschutz für die Holzindustrie - GKH GmbH mēs esam izstrādājuši CO2 bilanci saskaņā ar SEG protokolu. Tas ļauj mums izstrādāt un efektīvi īstenot ilgtermiņa samazināšanas pasākumus. Piedaloties kokrūpniecības klimata aizsardzības iniciatīvā, mēs esam apņēmušies samazināt savas emisijas un tādējādi sniedzam nozīmīgu ieguldījumu klimata aizsardzībā. 

Ar mūsu līdzdalību ir sastādīta siltumnīcefekta gāzu bilance. Pamatojoties uz to, mēs varam izstrādāt un īstenot CO2 samazināšanas pasākumus. Tas ļaus visām sešām Eiropas uzņēmumu atrašanās vietām nākotnē ilgtermiņā samazināt emisijas. Ilgtspēja ir sena tradīcija mūsu vairāk nekā 70 gadu ilgajā korporatīvajā vēsturē. Tas nozīmē arī to, ka atjaunojamās koksnes izejvielas, no kurām tiek ražoti mūsu būvniecībai un dzīvošanai paredzētie produkti, tiek iegūtas reģionālajos mežos un ilgtspējīgā mežsaimniecībā. Sadarbojoties ar HDH, mēs vēlamies rādīt piemēru klimata aizsardzības jomā un ceram, ka arī citi uzņēmumi kļūs par iniciatīvas Klimaschutz Holzindustrie partneriem.

MŪSU BILANCES SAGATAVOŠANA

Pirmais solis ceļā uz klimata aizsardzību bija mūsu CO₂ bilances sagatavošana, lai reģistrētu mūsu CO₂ emisijas no atsevišķiem procesa posmiem un tādējādi noteiktu samazināšanas potenciālu. CO₂ bilance tiek veikta saskaņā ar starptautiski atzītu SEG protokola standartu. Tas ir CO₂ uzskaites metodoloģiskais standarts, uz kura balstās citi standarti. SEG protokols atbilst tādiem kvalitātes kritērijiem kā atbilstība, pilnīgums, konsekvence, pārredzamība un precizitāte.

 

INDIVIDUĀLIE SAMAZINĀŠANAS POTENCIĀLI

Sadarbojoties ar Gesellschaft für Klimaschutz für die Holzindustrie - GKH GmbH, esam ieguvuši individuālus samazināšanas potenciālus un iespējas, kā izvairīties no CO₂ emisijām un tās samazināt, un tagad vēlamies soli pa solim tās īstenot iekšēji. 

PASTĀVĪGI SAMAZINĀT SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS

Lai pārliecinātos par pastāvīgu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos, mēs regulāri reizi divos gados veiksim līdzsvarošanu. Tas ļauj uzraudzīt taupības pasākumu efektivitāti un sekot līdzi tam, cik lielā mērā ir sasniegti darbības klimata mērķi. 

VĀCIJAS GALVENĀ KOKRŪPNIECĪBAS ASOCIĀCIJA

HDH ir Vācijas un Eiropas kokrūpniecības tīkla centrs. Iniciatīva "KLIMATA AIZSARDZĪBAS AIZSARDZĪBA" ir nozares apņemšanās īstenot ES klimata aizsardzības mērķus, kā arī ANO izvirzītos ilgtspējības mērķus.

>> vairĀk