RETTENMEIER® DARBS AR ASOCIĀCIJĀM

KOPĀ NĀKOTNEI!

rettenmeier® uzņēmumā mēs daudzpusēji un efektīvi iesaistāmies nozares darbībā un sadarbojamies ar daudzām asociācijām un iestādēm. Mūsu izpilddirektors, Dr. Stefans Langs, pārstāv kokapstrādes nozares intereses ne tikai kā Deutschen Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH, Vācijas kokzāģētavu un kokapstrādes nozares asociācija) valdes loceklis, bet arī kā Vācijas pārstāvis Eiropas Zāģētavu organizācijas  (European Organisation of Sawmill Industry (EOS)) valdē.

Tālāk uzskaitīti daži no mūsu sadarbības partneriem:

EOS / EUROPEAN ORGANISATION OF THE SAWMILL INDUSTRY

Eiropas Zāģētavu organizācija (EOS) tika dibināta 1958. gadā, šī asociācija atrodas Briselē un pārstāv Eiropas kokzāģētavu sektora intereses Eiropas un starptautiskajā līmenī.  

>> UZ sĀkumlapu

DEUTSCHE SÄGE- UND HOLZINDUSTRIE BUNDESVERBAND e.V. (DeSH)

Pārstāv Vācijas kokzāģētavu un kokapstrādes nozares intereses nacionālajā, Eiropas un starptautiskajā līmeni.  

>> UZ SĀKUMLAPU

LANDESBEIRAT WALD UND HOLZ THÜRINGEN e.V.

Koka izmantošanas sekmēšana ilgtspējīgā mežsaimniecībā kā klimatam draudzīgu izejmateriālu, darba materiālu, būvmateriālu un enerģijas avotu.

>> UZ SĀKUMLAPU

DEUTSCHER HOLZWIRTSCHAFTSRAT e.V.

Vācijas kokapstrādes nozares jumta organizācija, kurā iesaistītas visas pievienotās vērtības radīšanas ķēdes vadošās profesionālās asociācijas. 

>> UZ SĀKUMLAPU

GESELLSCHAFT DER FÖRDERER UND FREUNDE DER HOLZWISSENSCHAFT IN HAMBURG e.V.

Uzņēmumu, asociāciju un indivīdu apvienojoša sabiedrība, kas aktīvi iesaistās akadēmiskā personāla nodrošināšanā kokapstrādes nozarei.

>> UZ SĀKUMLAPU

HOCHSCHULE FÜR FORSTWIRTSCHAFT ROTTENBURG (HFR)

Valsts lietišķo zinātņu augstskola ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanas pārvaldību.

>> UZ SĀKUMLAPU

HOLZPROKLIMA VERBAND DER DEUTSCHEN HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE e.V.

Iekšdurvju ražotāju nozares ekonomisko un tehnoloģisko interešu pārstāvēšana nacionālā un starptautiskā līmenī.

INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE DRESDEN GEMEINNÜTZIGE GmbH

Privāts un nekomerciāls zinātniskās pētniecības institūts kokapstrādes tehnoloģiju jomā. 

>> UZ SĀKUMLAPU

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Tiek uzskatīta par vienu no labākajām Eiropas universitātēm ar īpašiem sasniegumiem pētniecības un izglītības, starpdisciplinārajā un talantu sekmēšanas jomā.

>> UZ SĀKUMLAPU

ÜBERWACHUNGSGEMEINSCHAFT KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ e.V. 

Vācijā aktīvo KVH® un Duobalken® /Triobalken® ražotāju organizācija, kas iesaistīta nacionālo un Eiropas normatīvu pētīšanas un attīstīšanas jomā. 

>> UZ SĀKUMLAPU

WALD-WIRD-MOBIL.DE gGmbH

Organizācija, kas sekmē klimata aizsardzību, nodrošinot ilgtspējīgu mežsaimniecību. 

>> UZ SĀKUMLAPU