VĒRTĪBAS RADĪŠANAS CIKLS

Mūsu ražošanas process ir viena no galvenajām mūsu darba plūsmas jomām, un spēlē būtisku lomu rettenmeier® produktu kvalitātes nodrošināšanā. 

100 % PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA

KATRAM KOKAM

Pašreiz mūsu ražotnēs apstrādātais izejmateriāls galvenokārt ir izaudzis pēdējo 80–100 gadu laikā Vācijas mežos. Izvedot baļķus no meža, mēs pārņemam atbildību par šī izejmateriāla lietderīgu un ilgtspējīgu izmantošanu. Šo atbildību mēs uzņemamies, nodrošinot 100 % koka iesaisti pievienotās vērtības radīšanas ķēdē, līdz ar to izveidojot slēgtu pievienotās vērtības radīšanas ciklu.

ILGTSPĒJĪGA SAIMNIECĪBA

Mūsu izejmateriāli tiek iegūti tikai no ilgtspējīgā veidā apsaimniekotiem mežiem. Mūsu prioritāte ir īsi transportēšanas ceļi un vidi taupoša loģistika. 

>> PAR ILGTSPĒJĪBU

 

RETTENMEIER® KOKZĀĢĒTAVA

Mūsu kokzāģētavas ir mūsu uzņēmuma sirds. Šeit no dabiskā izejmateriāla tiek iegūti mūsu izcilie rettenmeier® Premium produkti. Optimizējot zāģēšanas procesu, mēs nodrošinām maksimālu materiāla izmantošanu, lai no katra koka ģenerētu maksimālu pievienotās vērtības radīšanu. 

OPTIMĀLS GRIEŠANAS MODELIS

Turklāt mēs paļaujamies uz precīzām un, pats galvenais, videi draudzīgām tehnoloģijām mūsu ražošanas iekārtās. Veicot izcirtumu mērījumus 3D formātā, katram baļķim atsevišķi tiek izveidots visizdevīgākais griešanas modelis. Tādējādi katrs baļķis tiek sagriezts tā, lai līdz minimumam samazinātu nevajadzīgu zāģēšanas blakusproduktu daudzumu.

RETTENMEIER® BIOLOĢISKAIS KURINĀMAIS

Neviena skaidiņa netiek izmesta. Zāģēšanas un ēvelēšanas procesā radītie blakusprodukti (šķelda, zāģskaidas un ēveļskaidas) tiek izmantoti koka brikešu un granulu ražošanā. Tie ir CO2 ziņā neitrāli enerģijas iegūšanas veidi, kas sadegšanas laikā izdala tikai tik daudz CO2, cik koks ir absorbējis savas augšanas laikā. 

>> PAR MŪSU BIOLOĢISKO KURINĀMO

BIOMASAS ELEKTROSTACIJA

Vairākumā mūsu ražotņu mēs izmantojam biomasas elektrostacijas, kurās mūsu ražošanas procesa koksnes atkritumi (miza) tiek pārveidoti lietderīgā siltumā, nodrošinot CO2 neitralitāti. Daļa šīs enerģijas žāvē mūsu koksni, pārējo mēs piegādājam sabiedriskajiem tīkliem kā ekoloģiski ražotu elektrību. 

RETTENMEIER® APSTRĀDE

Kokzāģētavā iegūtos zāģmateriālus apstrādājam savos daudzajos apstrādes centros, nodrošinot papildu pievienotās vērtības radīšanu. Tādējādi tiek iegūtas raupji tēstās, ēvelētās vai impregnētās latas, ēvelētie produkti, profila kokizstrādājumi, terases seguma dēļi, masīvkoksnes paneļi un daudzi citi produkti.  

>> PAR MŪSU PRODUKTIEM

Mēs cenšamies rūpēties par mūsu vērtīgo izejmateriālu – kokiem – un par mūsu apkārtējo vidi. Mūsu rettenmeier® ražošanas plūsma veido pilnīgu un resursus taupošu pievienotās vērtības radīšanas ķēdi.