100 % PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS RADĪŠANA

KATRAM KOKAM

Saskaņā ar mūsu rettenmeier® bezatkritumu principu mēs izmantojam arī visus kokzāģētavas blakusproduktus un mizas.
Citiem vārdiem sakot, mūsu izejmateriālu koksne tiek izmantota 100 % apmērā.

Tādējādi viss mūsu ražošanas process sniedz ievērojamu ieguldījumu aktīvā klimata aizsardzībā. Pārstrādājot koksnes izejmateriālu augstas kvalitātes, izturīgos būvizstrādājumos, mēs radām CO2 rezervuārus, kas pastāvīgi uzkrāj no atmosfēras izvadīto oglekli. Šādā veidā mēs radām produktus ar pievienoto vērtību mūsu klientiem un ievērojam mūsu nulles atkritumu principu - neviena skaida nepaliek neizmantota.


100% pievienotā vērtība + 100% atzinība

ILGTSPĒJĪGA SAIMNIECĪBA

Mūsu izejmateriāli tiek iegūti tikai no ilgtspējīgā veidā apsaimniekotiem mežiem. Mūsu prioritāte ir īsi transportēšanas ceļi un vidi taupoša loģistika. 

>> PAR ILGTSPĒJĪBU

 

RETTENMEIER® KOKZĀĢĒTAVA

Mūsu kokzāģētavas ir mūsu uzņēmuma sirds. Šeit no dabiskā izejmateriāla tiek iegūti mūsu izcilie rettenmeier® Premium produkti. Optimizējot zāģēšanas procesu, mēs nodrošinām maksimālu materiāla izmantošanu, lai no katra koka ģenerētu maksimālu pievienotās vērtības radīšanu. 

OPTIMĀLS GRIEŠANAS MODELIS

Turklāt mēs paļaujamies uz precīzām un, pats galvenais, videi draudzīgām tehnoloģijām mūsu ražošanas iekārtās. Veicot izcirtumu mērījumus 3D formātā, katram baļķim atsevišķi tiek izveidots visizdevīgākais griešanas modelis. Tādējādi katrs baļķis tiek sagriezts tā, lai līdz minimumam samazinātu nevajadzīgu zāģēšanas blakusproduktu daudzumu.

NEATSTĀJ ŠĶEMBAS - NULLES ATKRITUMI

Visi zāģēšanas procesā radušies blakusprodukti tiek pārstrādāti milzīgā pārkraušanas procesā un pēc tam pārvērsti mūsu ENERGY WOOD biodegvielā.

>> vairāk

BIOMASAS ELEKTROSTACIJA

Vairākumā mūsu ražotņu mēs izmantojam biomasas elektrostacijas, kurās mūsu ražošanas procesa koksnes atkritumi (miza) tiek pārveidoti lietderīgā siltumā, nodrošinot CO2 neitralitāti. Daļa šīs enerģijas žāvē mūsu koksni, pārējo mēs piegādājam sabiedriskajiem tīkliem kā ekoloģiski ražotu elektrību. 

ŽĀVĒŠANA

Koksne tiek žāvēta līdz vēlamajam mitruma saturam mūsu žāvēšanas iekārtās. Tiek izmantots tikai siltums, kas iegūts no atjaunojamiem energoresursiem mūsu pašu biomasas koģenerācijas iekārtās. 

>> Uz mūsu produktiem

Mēs cenšamies rūpēties par mūsu vērtīgo izejmateriālu – kokiem – un par mūsu apkārtējo vidi. Mūsu rettenmeier® ražošanas plūsma veido pilnīgu un resursus taupošu pievienotās vērtības radīšanas ķēdi.