VIENS PAR VISIEM UN VISI PAR VIENU

Mūsu uzņēmumā sadarbība starp cilvēkiem ar invaliditāti un bez tās ir pašsaprotama.

IEKĻAUTĪBA UN LĪDZDALĪBA

PIE MUMS VISI CILVĒKI IR VĒRTĪGI

rettenmeier® uzņēmumā iekļaujošu attieksmi mēs uzskatām par vispārēju ieguvumu, tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar Lebenshilfe sociālās palīdzības programmu. Mūsu mērķis ir integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām darba tirgū un ļaut viņiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē. Mēs uztveram to kā savu panākumu. Pašreiz mēs nodarbinām daudzus cilvēkus ar īpašām vajadzībām, nākotnē viņu skaits vēl pieaugs. Atbilstoši sociālie darbinieki aprūpē šos darbiniekus un ļauj viņiem iekļauties mūsu ikdienas darbā. 

PROFESIONĀLĀ IEKĻAUŠANA

Katram ir tiesības uz darbu. Arī cilvēkiem ar smagu invaliditāti. Apzinīga attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir ļoti svarīga mūsu iekļaujošajai uzņēmuma kultūrai.

POTENCIĀLA ATPAZĪŠANA

Bieži vien invaliditāte neietekmē personas profesionālo sniegumu. Tieši pretēji: bieži cilvēkiem ar invaliditāti ir īpašs potenciāls un spējas, kas citiem trūkst – un mēs to vēlamies atbalstīt.

SADARBĪBA AR LEBENSHILFE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOTĀJIEM

Mēs jau daudzus gadus cieši sadarbojamies ar Lebenshilfe sociālās palīdzības programmas īstenotājiem. Pašreiz pie mums strādā daudzi Lebenshilfe darbinieki – gan jauni, gan veci, ar garīgu, fizisku vai psihisku invaliditāti – rettenmeier® uzņēmumā mēs spējam novērtēt katru.

 

LEBENSHILFE SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PROGRAMMAS DARBINIEKI

Mans darbs rettenmeier® uzņēmumā man sniedz prieku. Pret mani izturas kā pret vienlīdzīgu, un vienmēr tiek nodrošināts, lai mani kā personu ar invaliditāti nenovērtētu par zemu vai nediskriminētu.