RETTENMEIER® PRE KOMUNITU

SPOLOČNE PRE LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK!

Spoločnosť rettenmeier® je vo svojom odbore aktívna rozmanitým a efektívnym spôsobom  a preto spolupracuje s veľkým množstvom združení a inštitúcií. Náš výkonný riaditeľ Dr. Stephan Lang nielenže zastupuje záujmy drevárskeho priemyslu ako člen predstavenstva Nemeckej asociácie piliarskeho a drevárskeho priemyslu (DeSH), ale je tiež nemeckým zástupcom v predstavenstve Európskej organizácie pre piliarsky priemysel (EOS).

Nižšie sú uvedení niektorí kooperační partneri:

EOS / EUROPEAN ORGANISATION OF THE SAWMILL INDUSTRY

Európska organizácia pre piliarsky priemysel (EOS) bola založená v roku 1958 a je neziskovým združením so sídlom v Bruseli, ktoré zastupuje záujmy európskeho piliarskeho odvetvia na európskej a medzinárodnej úrovni.  

>> PREJSŤ NA DOMOVSKÚ STRÁNKU

DEUTSCHE SÄGE- UND HOLZINDUSTRIE BUNDESVERBAND e.V. (DeSH)

Zastupuje záujmy nemeckého piliarskeho a drevárskeho priemyslu na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. 

>> na domovskú stránku

LANDESBEIRAT WALD UND HOLZ THÜRINGEN e.V.

Podpora využívania dreva z udržateľného lesného hospodárstva ako suroviny, pracovného materiálu, stavebného materiálu a zdroja energie, ktorý je šetrný ku klíme.

>> na domovskú stránku

DEUTSCHER HOLZWIRTSCHAFTSRAT e.V.

Zastrešujúca organizácia nemeckého drevného hospodárstva, ktorá pokrýva celý hodnotový reťazec prostredníctvom členstva v popredných združeniach v drevárskom priemysle. 

>> na domovskú stránku

GESELLSCHAFT DER FÖRDERER UND FREUNDE DER HOLZWISSENSCHAFT IN HAMBURG e.V.

Asociácia spoločností, združení a jednotlivcov, ktorí sa aktívne angažujú v podpore mladých akademických pracovníkov v drevárskom hospodárstve.

>> na domovskú stránku

HOCHSCHULE FÜR FORSTWIRTSCHAFT ROTTENBURG (HFR)

Štátna vysoká škola aplikovaných vied, ktorej cieľom je udržateľný manažment pri využívaní prírodných zdrojov.

>> na domovskú stránku

HOLZPROKLIMA VERBAND DER DEUTSCHEN HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE e.V.

Zastúpenie profesionálnych, hospodárskych a technických záujmov výrobcov interiérových dverí na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE DRESDEN GEMEINNÜTZIGE GmbH

Súkromný a neziskový výskumný ústav v oblasti vedeckého výskumu drevárskej technológie. 

>> na domovskú stránku 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Jedna z najlepších univerzít v Európe so špičkovými výsledkami v oblasti výskumu a výučby, interdisciplinárnosti a podpory talentov.

>> na domovskú stránku

ÜBERWACHUNGSGEMEINSCHAFT KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ e.V. 

Organizácia výrobcov KVH® a Duobalken®/Triobalken® pôsobiacich v Nemecku, ktorá sa podieľa na výskume a vývoji v rámci vnútroštátnej a európskej normalizácie. 

>> na domovkú stránku

WALD-WIRD-MOBIL.DE gGmbH

Organizácia, ktorá bojuje za ochranu podnebia prostredníctvom trvalo udržateľného lesného hospodárstva. 

>> na domovskú stránku