KOLOBEH TVROBY PRIDANEJ HODNOTY

Naša výroba je jednou z hlavných čiastočných odvetví nášho pracovného cyklu a v zásade zodpovedá za kvalitu našich výrobkov rettenmeier®.

100-PERCENTNÁ PRIDANÁ HODNOTA

KAŽDÉHO STROMU

Väčšina surovín, ktoré dnes spracovávame v našich závodoch, rástla v našich lesoch 80 až 100 rokov. Odstránením kmeňa stromu z lesa preberáme zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa táto surovina využívala zmysluplným a udržateľným spôsobom. Túto zodpovednosť napĺňame pridaním celého stromu do reťazca tvorby pridanej hodnoty, vďaka čomu vzniká úplne uzatvorený cyklus tvorby pridanej hodnoty.

UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Naša surovina pochádza výlučne z udržateľne obhospodarovaných lesov. Krátke prepravné trasy a logistika, ktorá šetrí životné prostredie, sú našou prioritou. 

>> PREJSŤ NA UDRŽATEĽNOSŤ

 

PÍLA RETTENMEIER®

Naše píly sú srdcom nášho podniku. Je to miesto, kde sa náš prémiový tovar rettenmeier® vyrába z prírodnej suroviny. Optimalizovanými vzormi rezania dosahujeme maximálny výnos, aby sme z každého stromu vytvorili maximálnu pridanú hodnotu. 

OPTIMÁLNY VZOR REZANIA

V našich výrobných zariadeniach sa tiež spoliehame na presné a predovšetkým ekologické technológie. Meraním rezov v 3D sa pre každý kmeň vytvorí individuálne najvýhodnejší rezný vzor. Každá guľatina sa preto reže tak, aby sa minimalizovali zbytočné vedľajšie produkty rezania.

BIOLOGICKÉ PALIVOVÉ MATERIÁLY RETTENMEIER®

Ani jedna trieska nevyjde nazmar. Vedľajšie produkty pílenia (drevené štiepky, piliny a hobliny), ktoré vznikajú v procese pílenia a hobľovania, sa používajú na výrobu drevených brikiet a peliet. Sú to zdroje energie s neutrálnymi emisiami CO2, pretože počas spaľovania uvoľnia iba toľko CO2, koľko stromy absorbovali počas rastu. 

>> PREJSŤ NA NAŠE BIOLOGICKÉ PALIVOVÉ MATERIÁLY

ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU

Vo väčšine našich prevádzok prevádzkujeme aj elektrárne na biomasu, v ktorých premieňame kôru z našej výroby na užitočné teplo s neutrálnymi emisiami CO2. Časť tejto energie sa používa na sušenie nášho dreva, pomocou druhej časti vyrábame zelenú elektrinu, ktorú dodávame do verejnej siete. 

ZUŠĽACHTENIE RETTENMEIER®

Rezivo vyprodukované na píle je následne podrobené ďalšiemu procesu tvorby pridanej hodnoty v našich početných zušľachťovacích systémoch. Takto vznikajú neopracované, rezané, hobľované alebo impregnované laty, hobľovaný materiál, profilované drevo, terasové dosky, panely z masívneho dreva a ďalší materiál.  

>> PREJSŤ NA NAŠE PRODUKTY

Vážime si našu cennú surovinu – drevo a naše životné prostredie. Náš ucelený výrobný cyklus rettenmeier® formuje kompletný hodnotový reťazec šetriaci zdroje.