100-PERCENTNÁ PRIDANÁ HODNOTA

KAŽDÉHO STROMU

V súlade so zásadou nulového odpadu spoločnosti rettenmeier® využívame aj všetky vedľajšie produkty z píl a kôru.
Inými slovami: naša drevná surovina sa využíva na 100 %.

Vďaka tomu celý náš výrobný proces významne prispieva k aktívnej ochrane klímy. Spracovaním surového dreva na vysokokvalitné a trvanlivé stavebné výrobky vytvárame zásobníky CO2, ktoré trvalo ukladajú uhlík odstránený z atmosféry. Týmto spôsobom vytvárame výrobky s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov a dodržiavame zásadu nulového odpadu - žiadna štiepka nezostáva nevyužitá.


100 % tvorba hodnoty + 100 % zhodnotenie

UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO

Naša surovina pochádza výlučne z udržateľne obhospodarovaných lesov. Krátke prepravné trasy a logistika, ktorá šetrí životné prostredie, sú našou prioritou. 

>> PREJSŤ NA UDRŽATEĽNOSŤ

 

PÍLA RETTENMEIER®

Naše píly sú srdcom nášho podniku. Je to miesto, kde sa náš prémiový tovar rettenmeier® vyrába z prírodnej suroviny. Optimalizovanými vzormi rezania dosahujeme maximálny výnos, aby sme z každého stromu vytvorili maximálnu pridanú hodnotu. 

OPTIMÁLNY VZOR REZANIA

V našich výrobných zariadeniach sa tiež spoliehame na presné a predovšetkým ekologické technológie. Meraním rezov v 3D sa pre každý kmeň vytvorí individuálne najvýhodnejší rezný vzor. Každá guľatina sa preto reže tak, aby sa minimalizovali zbytočné vedľajšie produkty rezania.

NEZOSTÁVAJÚ ŽIADNE TRIESKY - NULOVÝ ODPAD

Všetky vedľajšie produkty z pílenia sa spracúvajú v obrovskom manipulačnom procese a potom sa z nich vyrábajú naše biopalivá ENERGY WOOD.

>> viac

ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU

Vo väčšine našich prevádzok prevádzkujeme aj elektrárne na biomasu, v ktorých premieňame kôru z našej výroby na užitočné teplo s neutrálnymi emisiami CO2. Časť tejto energie sa používa na sušenie nášho dreva, pomocou druhej časti vyrábame zelenú elektrinu, ktorú dodávame do verejnej siete. 

SUŠENIE

Drevo sa suší na požadovanú vlhkosť v našich sušiarňach. Využíva sa len teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v našich vlastných zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z biomasy. 

>> K našim výrobkom

Vážime si našu cennú surovinu – drevo a naše životné prostredie. Náš ucelený výrobný cyklus rettenmeier® formuje kompletný hodnotový reťazec šetriaci zdroje.