NÁŠ PRÍSPEVOK K OCHRANE KLÍMY

V DREVÁRSKOM PRIEMYSLE

 

Spolu so spoločnosťou Gesellschaft für Klimaschutz für die Holzindustrie - GKH GmbH sme vypracovali bilanciu CO2 podľa protokolu o skleníkových plynoch. To nám umožňuje navrhnúť a účinne realizovať dlhodobé opatrenia na zníženie emisií. Účasťou v Iniciatíve na ochranu klímy pre drevospracujúci priemysel sme sa zaviazali znížiť naše emisie, a tým významne prispievame k ochrane klímy.

S našou účasťou sme si dali vypracovať bilanciu skleníkových plynov. Na tomto základe môžeme rozvíjať a realizovať naše opatrenia na zníženie emisií CO2. To umožní všetkým šiestim európskym lokalitám spoločnosti v budúcnosti dlhodobo znižovať emisie. Udržateľnosť má v našej viac ako 70-ročnej firemnej histórii dlhú tradíciu. K tomu patrí aj skutočnosť, že obnoviteľná drevná surovina pre naše výrobky na stavbu a bývanie pochádza z regionálnych lesov a trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Spoluprácou s HDH by sme chceli ísť príkladom v oblasti ochrany klímy a dúfame, že aj ďalšie spoločnosti sa stanú partnermi iniciatívy Klimaschutz Holzindustrie.

PRÍPRAVA NAŠEJ SÚVAHY
Prvým krokom k ochrane klímy bolo vypracovanie našej bilancie emisií CO₂ s cieľom zaznamenať naše emisie CO₂ z jednotlivých krokov procesu a určiť tak potenciál ich zníženia. Bilancia CO₂ sa vykonáva podľa medzinárodne uznávaného štandardu Protokolu o skleníkových plynoch. Ide o metodický štandard pre účtovanie CO₂, na ktorom sú založené ostatné štandardy. Protokol o GHG spĺňa kritériá kvality, ktorými sú relevantnosť, úplnosť, konzistentnosť, transparentnosť a presnosť.

 

INDIVIDUÁLNE REDUKČNÉ POTENCIÁLY

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Gesellschaft für Klimaschutz für die Holzindustrie - GKH GmbH sme získali individuálne potenciály na zníženie emisií a možnosti, ako sa vyhnúť emisiám CO₂ a znížiť ich, a teraz ich chceme postupne interne realizovať. 

NEUSTÁLE ZNIŽOVANIE EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

S cieľom overiť neustále znižovanie prevádzkových emisií skleníkových plynov budeme pravidelne každé dva roky vykonávať bilancovanie. To umožňuje monitorovať účinnosť úsporných opatrení a stupeň dosiahnutia prevádzkových klimatických cieľov. 

HLAVNÉ ZDRUŽENIE NEMECKÉHO DREVÁRSKEHO PRIEMYSLU

HDH je centrom siete nemeckého a európskeho drevárskeho priemyslu. Iniciatíva CLIMATE PROTECTION WOOD INDUSTRY je záväzkom priemyslu k cieľom EÚ v oblasti ochrany klímy, ako aj k cieľom OSN v oblasti udržateľnosti.

>> viac