IZTURĪGS UN VIDEI DRAUDZĪGS:

GCC MATERIĀLS

GCC (German Compact Composite) ir koksnes materiāls ar ļoti augstu dabisko šķiedru īpatsvaru. "Cradle to Cradle" princips tiek īstenots holistiski, t. i., primārais mērķis ir augsta materiāla veselīguma pakāpe un līdz ar to materiāla pārstrādājamība un tā atgriešanās utilizācijas ciklā. Tādējādi mūsu GCC ieklāšanas dēļi veicina dabisku un ilgtspējīgu būvniecību.

>> uz mūsu ieklāšanas dēļiem no GCC

 

GCC HOLZart

  • Līdz 75 % koksnes šķiedras no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem.
  • Cradle to Cradle Certified® at the Gold level
GCC HOLZart Bronze Silver Gold Platinum
Material health     x
Recyclability     x  
Renewable energy     x  
Water management     x  
Corporate Social Responsibility     x  

Version 3.1, renewal 27 Aug 2024;Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

 

GCC HARZart

  • Vismaz 50 % koksnes šķiedras no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem
  • līdz 30 % pārstrādātu sintētisko sveķu (cita starpā no vēja ģeneratoru rotoru lāpstiņām)
  • Cradle to Cradle Certified® at the Gold level
GCC HARZart Bronze Silver Gold Platin  
Material health x  
Recyclability x  
Renewable energy x  
Water management x  
Corporate Social Responsibility x  

Version 3.1, renewal 27 Aug 2024;Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

 

Neatkarīgā Cradle to Cradle Produktu inovāciju institūta (Cradle to Cradle Products Innovation Institute) izstrādātā Cradle to Cradle Certified® ir pasaulē modernākā zinātniski pamatotā sertifikācijas programma, kas ļauj izstrādāt, ražot un pārbaudīt drošus, aprites un atbildīgi ražotus materiālus un produktus. 

Cradle to Cradle Certified® produkti tiek sertificēti, pamatojoties uz to sniegumu piecās kritiskās jomās ilgtspēja: materiālu veselība, (materiālu) aprites princips, atjaunojamā enerģija, ūdens apsaimniekošana un sociālā atbildība.

Produkti tiek ražoti bez kaitīgām ķimikālijām. Visas sastāvdaļas tiek reģistrētas visā piegādes ķēdē un analizētas attiecībā uz to ietekmi uz cilvēku un vides veselību.

Produkti ir pārstrādājami. Sastāvdaļas ir veidotas tā, lai tās varētu bioloģiski noārdīties vai izmantot kā tehniskās barības vielas jauniem izstrādājumiem.

Produkti tiek ražoti klimatam draudzīgā veidā. Ražošanā tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, un neizbēgamās CO2 emisijas tiek kompensētas.

Ūdens ir atzīts par vērtīgu resursu. Visi ražošanas procesā radušies notekūdeņi ir dzeramā ūdens kvalitātes, un ūdens sateces baseini tiek aizsargāti.

Tiek ievērotas cilvēku tiesības un dabas sistēmu integritāte. Uzņēmējdarbības procesi tiek organizēti atbildīgi un ētiski tā, lai tie pozitīvi ietekmētu cilvēkus un vidi.

Produktam tiek piešķirts sertifikācijas līmenis katrā kategorijā (bronzas, sudraba, zelta, platīna). Viszemākais sertifikācijas līmenis no piecām kategorijām nosaka produkta kopējo sertifikācijas līmeni.

 

>> VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR SERTIFIKĀCIJU