ODOLNÉ A ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU:

MATERIÁL GCC

GCC (German Compact Composite) je materiál na báze dreva s veľmi vysokým podielom prírodných vlákien. Princíp "Cradle to Cradle" sa uplatňuje holisticky, t. j. prvoradým cieľom je vysoká úroveň zdravotnej nezávadnosti materiálu, a tým aj jeho recyklovateľnosť a návrat do recyklačného cyklu. Týmto spôsobom naše palubovky GCC prispievajú k prírodnej a udržateľnej výstavbe.

>> na naše palubové dosky z materiálu GCC

GCC HOLZart

  • Až 75 % drevných vlákien z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov
  • Cradle to Cradle Certified® at the Gold level
GCC HOLZart Bronze Silver Gold Platinum
Material health     x
Recyclability     x  
Renewable energy     x  
Water management     x  
Corporate Social Responsibility     x  

Version 3.1, renewal 27 Aug 2024;Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

GCC HARZart

  • Najmenej 50 % drevných vlákien z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.
  • až 30 % recyklovanej syntetickej živice (okrem iného z lopatiek rotorov veterných elektrární)
  • Cradle to Cradle Certified® at the Gold level
GCC HARZart Bronze Silver Gold Platin  
Material health x  
Recyclability x  
Renewable energy x  
Water management x  
Corporate Social Responsibility x  

Version 3.1, renewal 27 Aug 2024;Cradle to Cradle Certified® is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

 

Certifikát Cradle to Cradle Certified® nezávislého inštitútu Cradle to Cradle Products Innovation Institute je najpokročilejší vedecky podložený certifikačný program na svete založený na viacerých atribútoch, ktorý umožňuje navrhovať, vyrábať a overovať materiály a výrobky, ktoré sú bezpečné, obehové a zodpovedne vyrobené. 

Výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified® získavajú certifikát na základe svojich výsledkov v piatich kritických oblastiach udržateľnosť: zdravie materiálov, (materiálová) cirkulácia, obnoviteľná energia, hospodárenie s vodou a sociálna zodpovednosť.

Výrobky sú vyrábané bez škodlivých chemikálií. Všetky zložky sú zaznamenávané v celom dodávateľskom reťazci a analyzované z hľadiska ich vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Výrobky sú recyklovateľné. Komponenty sú navrhnuté tak, aby sa dali biologicky rozložiť alebo použiť ako technické živiny pre nové výrobky.

Výrobky sú vyrábané spôsobom šetrným ku klíme. Výroba je poháňaná obnoviteľnou energiou a nevyhnutné emisie CO2 sú kompenzované.

Voda sa považuje za cenný zdroj. Všetky odpadové vody z výrobného procesu majú kvalitu pitnej vody a povodia sú chránené.

Rešpektujú sa ľudské práva a integrita prírodných systémov. Podnikateľské procesy sú organizované zodpovedne a eticky tak, aby mali pozitívny vplyv na ľudí a životné prostredie.

Výrobku je pridelená úroveň certifikácie pre každú kategóriu (bronzová, strieborná, zlatá, platinová). Najnižšia úroveň certifikácie z piatich kategórií určuje celkovú úroveň certifikácie výrobku.

 

>> VIAC INFORMÁCIÍ O CERTIFIKÁCII