UDRŽATEĽNOSŤ

NIELEN TRENDOVÉ SLOVO

V spoločnosti rettenmeier® pracujeme s drevom ako prírodnou surovinou, ktorá je ľuďom k dispozícii už tisíce rokov. Technický pokrok a nové požiadavky a spôsoby použitia, so sebou priniesli vývoj rastúceho počtu výrobkov z dreva. Vďaka extrémne rastúcej túžbe po prírodnej a obnoviteľnej surovine je rovnováha medzi spotrebou a opätovným rastom suroviny mimoriadne dôležitá – preto prikladáme trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov veľký význam.

NAŠE KAŽDODENNÉ NASADENIE V OBLASTI OCHRANY KLÍMY

Celý náš výrobný proces tak významne prispieva k aktívnej ochrane klímy. Spracovaním drevnej suroviny na vysokokvalitné a trvanlivé stavebné výrobky vytvárame zásobníky CO2, ktoré trvalo ukladajú uhlík odstránený z atmosféry. Vytvárame výrobky s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov a dodržiavame zásadu nulového odpadu - žiadna štiepka nezostáva nevyužitá. 

ZLEPŠUJEME NAŠU UHLÍKOVÚ STOPU

Spolu s GKH GmbH sme vypracovali uhlíkovú stopu podľa Protokolu o skleníkových plynoch. To nám umožňuje navrhnúť a účinne realizovať dlhodobé opatrenia na zníženie emisií. 

>> VIAC

UDRŽATEĽNÉ + REGIONÁLNE OBHOSPODAROVANIE LESOV

Lokality bohaté na lesy nám umožňujú získavať suroviny v čo najväčšej možnej miere z bezprostrednej blízkosti našich závodov. Na dlhšie vzdialenosti využívame železničnú dopravu. Tým sa šetria náklady, zdroje a predovšetkým sa chráni životné prostredie.

>> viac

ZÁSADA NULOVÉHO ODPADU

V súlade s našou zásadou nulového odpadu rettenmeier® využívame aj všetky vedľajšie produkty z píl a kôru. Inými slovami: naša drevná surovina sa využíva na 100 %.

100 % tvorba hodnoty + 100 % zhodnotenie

>> viac

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Vďaka vlastným železničným spojeniam v jednotlivých lokalitách je pre nás železnica tiež ekologickým dopravným prostriedkom, aby sme čo najviac nákladu dostali z ciest.

>> Viac 

ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU

V našich sušiarňach sa drevo vysuší na požadovanú vlhkosť a potom sa opäť skontroluje jeho dohodnutá kvalita. Naša najnovšia vysoko výkonná kanálová sušiareň vo Wilburgstettene umožňuje podávanie balíkov nezávisle od dĺžky a plne automatickú nepretržitú prevádzku s maximálnou účinnosťou procesu sušenia. Využíva sa len teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie v našich vlastných zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a tepla z biomasy