UDRŽATEĽNOSŤ

NIELEN TRENDOVÉ SLOVO

V spoločnosti rettenmeier® pracujeme s drevom ako prírodnou surovinou, ktorá je ľuďom k dispozícii už tisíce rokov. Technický pokrok a nové požiadavky a spôsoby použitia, so sebou priniesli vývoj rastúceho počtu výrobkov z dreva. Vďaka extrémne rastúcej túžbe po prírodnej a obnoviteľnej surovine je rovnováha medzi spotrebou a opätovným rastom suroviny mimoriadne dôležitá – preto prikladáme trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov veľký význam.

NAŠE KAŽDODENNÉ NASADENIE V OBLASTI OCHRANY KLÍMY

CO2 odobratý z atmosféry sa v našich výrobkoch uchováva mnoho desaťročí. Naše výrobky z masívneho dreva sú preto jedným z najdôležitejších prírodných zásobníkov CO2 (stromy odoberajú plyn, ktorý škodí klíme, z atmosféry fotosyntézou, pretože ho potrebujú pre svoj rast). Použitím dreva ako suroviny spomaľujeme nárast CO2 a preukázateľne znižujeme skleníkový efekt.

ZLEPŠUJEME NAŠU UHLÍKOVÚ STOPU

Spolu s GKH GmbH sme vypracovali uhlíkovú stopu podľa Protokolu o skleníkových plynoch. To nám umožňuje navrhnúť a účinne realizovať dlhodobé opatrenia na zníženie emisií. 

>> VIAC

UDRŽATEĽNÉ OBHOSPODAROVANIE LESOV (PEFC)

Veľký dôraz kladieme na udržateľné obhospodarovanie lesov. Naša surovina pochádza takmer výlučne z miestnych lesov, ktoré sú certifikované podľa normy PEFC – požadovaná udržateľnosť nekončí iba pri hotovej surovine, ale rozširuje sa na celú našu výrobu.

>> NÁKUP GUĽATINY

ÚPLNE UZATVORENÝ REŤAZEC TVORBY PRIDANEJ HODNOTY

Sme odhodlaní používať naše drevo najlepším možným spôsobom a z každej triesky vyťažiť maximum. Takto sa nám darí šetriť náklady a energiu a zaobchádzať s matkou prírodou opatrne, pretože naša surovina je pre nás dôležitá.

>> ÚPLNE UZATVORENÝ REŤAZEC TVORBY PRIDANEJ HODNOTY

ZELENÁ LOGISTIKA

Aby sme odbremenili naše cesty a životné prostredie a napriek tomu dokázali prepraviť náš tovar k zákazníkom včas a v bezchybnom stave, vidíme veľký potenciál v železničnej doprave, ktorú neustále rozširujeme.

Okrem toho chceme podporiť používanie palív v našej cestnej premávke, ktoré sú neutrálne z hľadiska CO2. 

>> LOGISTIKA

ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU

Vo väčšine našich prevádzok prevádzkujeme elektrárne na biomasu, v ktorých premieňame odpadové drevo z našej výroby na užitočné teplo s neutrálnymi emisiami CO2. Časť tejto energie sa používa na sušenie nášho dreva, zvyšok tepla sa dodáva do verejnej siete. Týmto spôsobom komunita profituje z našej zelenej koncepcie.