VÁŠ SPOĽAHLIVÝ LOGISTICKÝ PARTNER

RETTENMEIER SERVICE GMBH®

Logistika je jedným zo základných faktorov toho, že dokážeme poskytnúť správny produkt na správnom mieste a v správnom čase. Je to preto veľmi dôležitá súčasť nášho spracovateľského reťazca, ktorý podporujeme vlastným, neustále sa rozvíjajúcim autoparkom.

Náš moderný a ekologický vozový park v kombinácii s našim zaškoleným personálom zaisťuje spoľahlivú a včasnú prepravu nášho tovaru.

Aby sme sa vyhli prázdnym cestám na spiatočnej ceste alebo aspoň výrazne skrátili cesty bez nákladu, radi prevezmeme aj vaše dodávky!

Ale samozrejme tiež neustále hľadáme flexibilných, skúsených a spoľahlivých logistických partnerov - staňte sa našim prepravným a logistickým partnerom už teraz.

 

PREPRAVA GUĽATINY

Pre spoľahlivé zásobovanie guľatinou je potrebný rýchly a bezpečný odvoz dreva.
>> ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

PLACHTOVÉ NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Naše zušľachtené prémiové produkty rettenmeier® dodávame so zárukou, že sú do obchodov so stavebným materiálom, špecializovaných obchodov a prevádzok priemyselných zákazníkov dodané rýchlo, flexibilne a spoľahlivo.

 

POSUVNÉ DNO NÁKLADNÉHO PRIESTORU/PREPRAVA ZBYTKOVÉHO DREVA

Naše nákladné vozidlá s posuvným dnom nákladného priestoru s objemom až 100 m³ prepravujú naše zbytkové drevo na externé spracovanie.

 

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Vďaka vlastným železničným spojeniam v jednotlivých prevádzkach je železnica ekologickým dopravným prostriedkom pre našu guľatinu a zbytkové drevo.

 

 

 

NÁMORNÁ PREPRAVA

Naše prémiové výrobky rettenmeier® dodávame do celého sveta.

Hľadáte spoľahlivého logistického partnera? Potom ste na správnom mieste! 
Služba Rettenmeier SERVICE GMBH® je súčasťou skupiny rettenmeier® a naše tovary na miesto určenia dopravuje nielen včas a spoľahlivo, ale ponúka aj špedičné služby najvyššej kvality.

ZAMESTNANCI

Naši vysokomotivovaní a vyškolení zamestnanci zabezpečujú, aby každý deň všetko prebiehalo plynulo. Kompetencia, dlhoročné skúsenosti a rozsiahle know-how sú kľúčom k úspechu. Či už ide o cestnú, železničnú alebo námornú dopravu, pre každý sektor máme správnu kontaktnú osobu.

SPOĽAHLIVOSŤ

Vďaka nášmu modernému autoparku a rozsiahlej vnútroštátnej a medzinárodnej dopravnej sieti dokážeme poskytnúť požadovaný nákladný priestor v čo najkratšom čase. Efektívny manažment nákladu zaručuje maximálnu flexibilitu a ekonomickosť aj v čase dopravnej špičky.

NÁŠ PRÍSPEVOK K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vďaka priamemu železničnému spojeniu na našich pílach môžeme nielen presunúť veľké vstupné a výstupné objemy materiálu na koľajnice, ale zároveň nesmierne prispievame k znižovaniu emisií CO2. Bezpečnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás dôležité, a preto sa spoliehame na udržateľné využívanie našich zdrojov a surovín.

Všetky naše vozidlá spĺňajú súčasnú normu Euro a dosahujú medzné hodnoty pre emisie látok znečisťujúcich ovzdušie. Okrem toho chceme podporiť v našej cestnej premávke používanie palív, ktoré sú neutrálne z hľadiska CO2 – zameriavame sa teda na dopravu, ktorá je vo všetkých oblastiach čo najšetrnejšia k životnému prostrediu.

VLASTNÁ DIELŇA

Naša vlastná dielňa je prínosom aj pre vás ako zákazníkov, pretože krátke reakčné doby a doby opráv nám umožňujú opraviť náš vozový park vo vlastnej réžii. Vďaka tomu vám môžeme ponúknuť služby, na ktoré ste zvyknutí.

Náš moderný a ekologický vozový park v kombinácii s našim zaškoleným personálom zaisťuje spoľahlivú a včasnú prepravu nášho tovaru.

Aby sme sa vyhli prázdnym cestám na spiatočnej ceste alebo aspoň výrazne skrátili cesty bez nákladu, radi prevezmeme aj vaše dodávky!

Kontakt