VÁŠ SPOĽAHLIVÝ LOGISTICKÝ PARTNER

RETTENMEIER® SERVICE

Logistika je jedným zo základných faktorov toho, že dokážeme poskytnúť správny produkt na správnom mieste a v správnom čase. Je to preto veľmi dôležitá súčasť nášho spracovateľského reťazca, ktorý podporujeme vlastným, neustále sa rozvíjajúcim autoparkom.

rettenmeier® SERVICE: VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER V LOGISTIKE!

Vďaka vlastnému modernému vozovému parku a rozsiahlej vnútroštátnej a medzinárodnej dopravnej sieti dokážeme prepravovať naše výrobky rýchlo, flexibilne a spoľahlivo.

Ale samozrejme tiež neustále hľadáme flexibilných, skúsených a spoľahlivých logistických partnerov - staňte sa našim prepravným a logistickým partnerom už teraz.

PREPRAVA GUĽATINY

Pre spoľahlivé zásobovanie guľatinou je potrebný rýchly a bezpečný odvoz dreva.

>> ĎALŠIE INFORMÁCIE

PLACHTOVÉ NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Naše zušľachtené prémiové produkty rettenmeier® dodávame so zárukou, že sú do obchodov so stavebným materiálom, špecializovaných obchodov a prevádzok priemyselných zákazníkov dodané rýchlo, flexibilne a spoľahlivo.

POSUVNÉ DNO NÁKLADNÉHO PRIESTORU/PREPRAVA ZBYTKOVÉHO DREVA

Naše nákladné vozidlá s posuvným dnom nákladného priestoru s objemom až 100 m³ prepravujú náš vedľajší produkt z pílenia na externé spracovanie.

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Vďaka vlastným železničným spojeniam v jednotlivých lokalitách je pre nás železnica tiež ekologickým dopravným prostriedkom, aby sme čo najviac nákladu dostali z ciest.

 

 

NÁMORNÁ PREPRAVA

Naše prémiové výrobky rettenmeier® dodávame do celého sveta.

Hľadáte spoľahlivého logistického partnera? Potom ste na správnom mieste! 
Služba rettenmeier® SERVICE GMBH je súčasťou skupiny rettenmeier® a naše tovary na miesto určenia dopravuje nielen včas a spoľahlivo, ale ponúkame aj špedičné služby najvyššej kvality.

ZAMESTNANCI

Naši vysokomotivovaní a vyškolení zamestnanci zabezpečujú, aby každý deň všetko prebiehalo plynulo. Kompetencia, dlhoročné skúsenosti a rozsiahle know-how sú kľúčom k úspechu. Či už ide o cestnú, železničnú alebo námornú dopravu, pre každý sektor máme správnu kontaktnú osobu.

SPOĽAHLIVOSŤ

Vďaka nášmu modernému autoparku a rozsiahlej vnútroštátnej a medzinárodnej dopravnej sieti dokážeme poskytnúť požadovaný nákladný priestor v čo najkratšom čase. Efektívny manažment nákladu zaručuje maximálnu flexibilitu a ekonomickosť aj v čase dopravnej špičky.

NÁŠ PRÍSPEVOK K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vďaka priamemu železničnému spojeniu na našich pílach môžeme nielen presunúť veľké vstupné a výstupné objemy materiálu na železničnú trať, ale zároveň nesmierne prispievame k znižovaniu emisií CO2. Bezpečnosť a ochrana životného prostredia sú pre nás dôležité, a preto sa spoliehame na udržateľné využívanie našich zdrojov a surovín.

Všetky naše vozidlá spĺňajú súčasnú normu Euro a dosahujú medzné hodnoty pre emisie látok znečisťujúcich ovzdušie. Okrem toho chceme podporiť v našej cestnej premávke používanie palív, ktoré sú neutrálne z hľadiska CO2 – zameriavame sa teda na dopravu, ktorá je vo všetkých oblastiach čo najšetrnejšia k životnému prostrediu.

VLASTNÁ DIELŇA

Naša vlastná dielňa je prínosom aj pre vás ako zákazníkov, pretože krátke reakčné doby a doby opráv nám umožňujú opraviť náš vozový park vo vlastnej réžii. Vďaka tomu vám môžeme ponúknuť služby, na ktoré ste zvyknutí.

Kontakt