JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI ZA JEDNÉHO

Spolupráca s ľuďmi so zdravotným postihnutím aj bez zdravotného postihnutia je preto pre nás samozrejmosťou.

ZAČLENENIE A SPOLUÚČASŤ

U NÁS SME SI VŠETCI ROVNÍ

V spoločnosti rettenmeier® považujeme začlenenie za výhodu, a preto úzko spolupracujeme s organizáciou Lebenshilfe. Naším spoločným cieľom je integrovať ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce a umožniť im žiť v spoločnosti. Pre nás je toto úspech. Momentálne zamestnávame veľké množstvo ľudí so zdravotným postihnutím a v budúcnosti plánujeme tento počet zvýšiť. Týmto zamestnancom pomáhajú a dohliadajú na nich príslušné blízke osoby a sú zahrnutí do našej každodennej práce.

ODBORNÉ ZAČLENENIE

Každý má právo na prácu. Aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Vedomé zaobchádzanie s rozmanitosťou, ktorú nám ponúkajú ľudia so zdravotným postihnutím, je dôležité pre vytvorenie našej inkluzívnej podnikovej kultúry.

ROZPOZNANIE POTENCIÁLU

Mnoho zdravotných postihnutí nemá žiadny vplyv na výkon konkrétnej osoby. Práve naopak: Ľudia so zdravotným postihnutím majú často osobitný potenciál a zručnosti, ktoré ľudia bez zdravotného postihnutia nemajú – a my to chceme i naďalej podporovať.

SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIOU NA PODPORU ŽIVOTNÝCH PODMIENOK

S organizáciou Lebenshilfe úzko spolupracujeme už niekoľko rokov. Mnohí zamestnanci Lebenshilfe pre nás teraz pracujú – bez ohľadu na to, či sú mladí alebo starí, či majú mentálne, fyzické alebo psychické znevýhodnenie – my v rettenmeier® nikoho nevylučujeme.

 

ZAMESTNANCI PROSTREDNÍCTVOM LEBENSHILFE

Moja práca v rettenmeier® ma veľmi baví. Zaobchádza sa s mnou férovo a vždy je zabezpečené, že sa so mnou nebude zaobchádzať v znevýhodnených alebo diskriminačných podmienkach ako s osobou so zdravotným postihnutím.