SPRACOVÁVAME VEĽKÉ

MNOŽSTVO DREVA

Ďalšia existencia našich miestnych lesov je pre nás veľmi dôležitá, pretože les je nielen naším hlavným zdrojom surovín, ale samozrejme aj chránenou a rekreačnou oblasťou pre rastliny a živé tvory. O to dôležitejšie je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a zachovanie zdravia a vitality lesného ekosystému.

Lokality bohaté na lesy nám umožňujú získavať suroviny čo najďalej od bezprostrednej blízkosti našich závodov. Na väčšie vzdialenosti využívame železničnú dopravu. Šetríme tak náklady, zdroje a predovšetkým chránime životné prostredie.

UDRŽATEĽNOSŤ

V závislosti od prevádzky pochádza naše drevo takmer výlučne z miestnych lesov, ktoré sú obhospodarované podľa normy PEFC. To zaisťuje krátke dopravné trasy, miestnu pridanú hodnotu a zachovanie pracovných miest vo vidieckych oblastiach.

>> VIAC O UDRŽATEĽNOSTI

LOGISTIKA

Odvoz dreva zabezpečujú špecializované spoločnosti na prepravu guľatiny. Dlhodobá dôveryhodná spolupráca s týmito rodinnými podnikmi zaisťuje spoľahlivé dodávky guľatiny a vysokú spokojnosť vlastníkov lesov a dodávateľov.

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA

Vďaka vlastným železničným spojeniam v jednotlivých lokalitách je pre nás železnica tiež ekologickým dopravným prostriedkom, aby sme čo najviac nákladu dostali z ciest.

SORTIMENT GUĽATINY

Vo všetkých troch nemeckých prevádzkach disponujeme krátkodobým a dlhodobým skladom – vďaka tomu môžeme pružne reagovať na potreby našich zákazníkov.

Druhy dreva

  SMREK BOROVICA DOUGLASKA SMREKOVEC
WILBURGSTETTEN X X    
HIRSCHBERG X      
RAMSTEIN X X X X
LIPTOVSKÝ HRÁDOK (SLOWAKIA) X      
INČUKALNS (LATVIA) X X    

Vlastníte les a chcete podnikať spolu s nami? Tešíme sa, že nás budete kontaktovať.

 

PRIHLÁSENIE PRE DODÁVATEĽOV

Už niekoľko desaťročí sme spoľahlivým partnerom v lesnom a drevárskom hospodárstve. Tu sa môžete prihlásiť pomocou vášho používateľského mena a hesla.

>> PORTÁL DODÁVATEĽA

Kontakt

Frank Kallenberg
Centrálny nákup guľatiny Wilburgstetten

+491736659626 kallenberg.frank@rettenmeier.com

Heinz Heilmann
Centrálny nákup guľatiny Hirschberg

+49 3664 440-136 heilmann.heinz@rettenmeier.com

Nicolas Hartmann

Nicolas Hartmann
Centrálny nákup guľatiny Ramstein

+49 6371 40382-245 hartmann.nicolas@rettenmeier.com

Tomas Vozárik

Tomas Vozárik
Centrálny nákup guľatiny Liptovský Hrádok (Slovakia)

+42 1445 207-014 vozarik.tomas@rettenmeier.com

Rolands Rimicans
Centrálny nákup guľatiny Inčukalns (Lettland)

+371 671475-60 rimicans.rolands@rettenmeier.com