PLYNULÉ VÝROBNÉ PROCESY VĎAKA

NÁŠMU TECHNICKÉMU NÁKUPU

Naše aktivity v oblasti obstarávania surovín/pomocných materiálov/prevádzkových materiálov a technických dielov zhromažďujeme prostredníctvom centrálneho nákupného oddelenia. Toto oddelenie zodpovedá za vytváranie zoznamu potenciálnych nových dodávateľov a partnerov. 

Obstarávanie všetkých produktov sa uskutočňuje z jednotlivých prevádzok, ktoré konajú s právnou nezávislosťou.

 

Nie všetko závisí od našich odborných znalostí, ale aj od interakcie so spoľahlivými dodávateľmi: pri plánovaní investícií, ďalšom vývoji alebo optimalizácii našich obchodných procesov – už teraz Staňte sa dodávateľom rettenmeier®.