Na začiatku nášho reťazca výrobkov s pridanou hodnotou je guľatina. Podľa druhu dreva, želaného odvetvia a kvality opracovávame drevo na produkt, ktorý zodpovedá jeho vlastnostiam. V zmysle udržateľnosti a efektívneho využívania zdrojov sa snažíme dostať z dreva to najlepšie.