DO IT WOOD

PROFILOVANÉ DREVO/RAUSPUND

Naše profilované drevo vám dáva tvorivú slobodu a udržateľný, prirodzený spôsob navrhovania obytných priestorov. Vizuálne je v mnohých ohľadoch príťažlivé, vytvára príjemnú obytnú atmosféru a pozitívnu klímu v miestnosti a má mimoriadne pozitívny vplyv na osobnú pohodu.

Náš rettenmeier® Rauspund sľubuje nielen dlhú životnosť, ale má aj vlastnosti regulujúce vlhkosť, čo má pozitívny vplyv na klímu v miestnosti. Drevo sa ideálne hodí na slepé podlahy alebo podlahy v podružných miestnostiach a môže sa použiť aj v exteriéri.

Contact us

sortimentimg
Roland Deeg

Roland Deeg
Vedenie predaja | DO IT WOOD

deeg.roland@rettenmeier.com