ENERGY WOOD

BRIKETY

Naše certifikované drevené brikety Rettenmeier® ENERGY WOOD z ihličnatého dreva sa vyrábajú z vedľajších produktov (pilín, hoblín, štiepok). V procese lisovania sa prostredníctvom tlaku a tepla uvoľňuje drevu vlastné spojivo. Výsledkom je, že drevené brikety majú mimoriadne vysokú pevnosť a dobu horenia a zároveň produkujú málo popola - inými slovami: úplne CO2 neutrálne palivo, pre ktoré nemusí zomrieť žiadny strom! Ďalšou výhodou našich drevných brikiet Rettenmeier® je ich dlhý čas horenia s výhrevnosťou približne 19 MJ/kg (približne 5,3 kWh/kg). Ani tu by sa nemalo zanedbávať naše trvalo udržateľné myslenie - veď naše palivá sa vyrábajú z drevného odpadu, ktorý sa hromadí. Spoločná ochrana zdrojov - naše poslanie spoločnosti rettenmeier®!

 

Naše drevené brikety sú každoročne testované v súlade s požiadavkami DIN CERTCO. Certifikát DIN CERTCO zaručuje zhodu s normatívnymi požiadavkami na biogénne tuhé palivá na európskej úrovni.  Všetky laboratórne testy vykonáva nezávislé testovacie centrum na základe štandardizovaných skúšobných metód.