ZUNFTHOLZ

BSH – GLULAM

Konštrukčné prvky z lepeného lamelového dreva sú staticky nosné, vysokokvalitné konštrukčné prvky z dreva. V dôsledku pevnostného triedenia suroviny a homogenizácie prostredníctvom vrstvenej konštrukcie sú vyvážené a majú vyššiu únosnosť ako štandardné stavebné drevo.

Katalóg požiadaviek

rettenmeier® je váš profesionálny kontakt pre kvalitné výrobky v oblasti špecializovaného obchodu, drevostavieb a strešných krytín. Výhody pre našich partnerov na trhu siahajú od komplexného poradenstva a informácií o všetkých právnych otázkach a otázkach týkajúcich sa výrobkov až po vytváranie optimálnych riešení a profesionálnu následnú podporu prostredníctvom nášho popredajného servisu.

Contact us

sortimentimg

Uwe Lutz
Vedenie predaja pre špecializovaný obchod | ZUNFTHOLZ

+49 9853 338-206 lutz.uwe@rettenmeier.com