ZUNFTHOLZ

PÍLENÉ DREVO

Ponúkame vám všetky bežné výrobky z reziva vo veľkej škále rozmerov. Čerstvé surové, impregnované a samozrejme technicky vysušené! K tomu palubové dosky z duglasky - to všetko sa dá kombinovať s našimi konštrukčnými výrobkami! Všetky dôležité produkty na obchodovanie s drevom tak dostanete na jednom kamióne - z jedného zdroja!

Katalóg požiadaviek

rettenmeier® je váš profesionálny kontakt pre kvalitné výrobky v oblasti špecializovaného obchodu, drevostavieb a strešných krytín. Výhody pre našich partnerov na trhu siahajú od komplexného poradenstva a informácií o všetkých právnych otázkach a otázkach týkajúcich sa výrobkov až po vytváranie optimálnych riešení a profesionálnu následnú podporu prostredníctvom nášho popredajného servisu.

Contact us

sortimentimg

Uwe Lutz
Vedenie predaja pre špecializovaný obchod | ZUNFTHOLZ

+49 9853 338-206 lutz.uwe@rettenmeier.com